Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 4 en 5 in je leerlingenboek. Lees de tekst en kijk naar de plaatjes. Waarom heet deze les 'Je hart, de rode motor'? Klik het goede antwoord aan.