Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In welke tijd leefden de ontdekkers en hervormers?

Question

2
Waarom zit Luther in zijn kloostercel?

Luther zit in zijn kloostercel omdat

Question

3
Wie is het hoofd van de katholieke kerk?

Klik het goede antwoord aan.

Question

4
De volgende zinnen vertellen over de Beeldenstorm.
Zet achter elke zin goed of fout.

Question

5
Waar begon de Beeldenstorm?

De Beeldenstorm begon in

Question

6
In de 16e eeuw willen de mensen de katholieke kerk hervormen, veranderen.
Klik twee namen aan van belangrijke hervormers.

Question

7
Lees de zinnen. Welke zin is goed en welke fout?

Question

8
Klik het goede antwoord aan.

De Tachtigjarige Oorlog is begonnen

Question

9
Op 1 april verliest Alva zijn bril. Wat betekent die zin?

Die zin betekent, dat

Question

10
In de VOC werken bedrijven samen, die eerst concurrenten waren.
Klik de twee goede antwoorden aan.

Als je geen concurrenten van elkaar meer bent

Question

11
Een van de handelsposten van de VOC was het eiland Mauritius. Een van de handelsposten van de WIC was Mauritsstad.
Naar wie zijn die twee plaatsen genoemd?

Mauritius en Mauritsstad zijn genoemd naar
.

Question

12
In de tijd van de regenten en vorsten was Nederland een Republiek. Wat is een republiek?

Een republiek is