Questionmark Perception
Dec 14 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Zodra de bel ging, de kinderen naar binnen. (spurten vt)

Question

2
De dieven voor hun fouten, maar leerden er niet veel van. (boeten vt)

Question

3
De vis de vlucht. (nemen vt)

Question

4
Zet in de verleden tijd.

jij
(antwoorden)

Question

5
Zet in de verleden tijd meervoud.
crossen -

Question

6
De juf zich tot de ouders. (wenden vt)

Question

7
Het infinitief van informeerde is

Question

8
Vergat hij je wel eens te schrijven, of je vriend op elke brief? (antwoorden vt)

Question

9
Zet in de verleden tijd.

het
(roesten)

Question

10
Er prachtige schelpen op het strand. (liggen vt)

Question

11
De deelnemers van de expeditie zich gisteren in een geweldig avontuur. (storten vt)

Question

12
Zet in de verleden tijd enkelvoud.
roddelen -

Question

13
Zet in de verleden tijd.

jullie
(melden)

Question

14
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
huilen -

Question

15
Zet in de verleden tijd.

jij
(wieden)