Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
De buurtvereniging vorig jaar voor betere fietspaden en meer verlichting op straat. (pleiten vt)

Question

2
Ik erin een hut voor de nacht te bouwen. (slagen vt)

Question

3
Zet in de verleden tijd.

jullie
(praten)

Question

4
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
wissen -

Question

5
Marloes van al dat huiswerk. (balen vt)

Question

6
Zet in de verleden tijd enkelvoud.
luieren -

Question

7
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
sussen -

Question

8
Zet in de verleden tijd meervoud.
wielrennen -

Question

9
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
erven -

Question

10
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

verklaren

Question

11
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

gaan

Question

12
Zet in de verleden tijd meervoud.
joggen -

Question

13
Het infinitief van amuseerden is

Question

14
Zet in de verleden tijd meervoud.
bowlen -

Question

15
Zet in de verleden tijd meervoud.
badmintonnen -