Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
De buurtvereniging vorig jaar voor betere fietspaden en meer verlichting op straat. (pleiten vt)

Question

2
Die overleden man met zijn handicap, maar hij leed er wel onder. (spotten vt)

Question

3
Het infinitief van informeerde is

Question

4
Zet in de verleden tijd.

het
(roesten)

Question

5
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

vragen

Question

6
Er prachtige schelpen op het strand. (liggen vt)

Question

7
Het infinitief van profiteerden is

Question

8
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

versieren

Question

9
Zet in de verleden tijd meervoud.
joggen -

Question

10
Hoewel ik erg mijn best deed, ik de uitleg van die sommen niet. (vatten vt)

Question

11
Het infinitief van eiste is

Question

12
Zet in de verleden tijd enkelvoud.
roddelen -

Question

13
Zet in de verleden tijd meervoud.
rugbyen -

Question

14
De deelnemers van de expeditie zich gisteren in een geweldig avontuur. (storten vt)

Question

15
Vergat hij je wel eens te schrijven, of je vriend op elke brief? (antwoorden vt)