Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Die overleden man met zijn handicap, maar hij leed er wel onder. (spotten vt)

Question

2
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

acteren

Question

3
Ik om iets op te rapen. (buigen vt)

Question

4
Zet in de verleden tijd.

het
(spatten)

Question

5
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

vragen

Question

6
Toen alle dozen waren ingepakt, de verhuizers het meubilair in.  (laden vt)

Question

7
Mijn ouders gisteren veel te vroeg hier. (zijn vt)

Question

8
Zet in de verleden tijd meervoud.
wielrennen -

Question

9
De juf zich tot de ouders. (wenden vt)

Question

10
Zet in de verleden tijd.

ik
(hechten)

Question

11
Het infinitief van informeerde is

Question

12
" jij het eiwit van het eigeel al?" (scheiden vt)

Question

13
Ik in zee. (springen vt)

Question

14
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

verklaren

Question

15
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
filmen -