Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Het infinitief van profiteerden is

Question

2
Zet in de verleden tijd enkelvoud.
roddelen -

Question

3
De deelnemers van de expeditie zich gisteren in een geweldig avontuur. (storten vt)

Question

4
De buurtvereniging vorig jaar voor betere fietspaden en meer verlichting op straat. (pleiten vt)

Question

5
Zet in de verleden tijd.

hij
(tasten)

Question

6
De agenten de dader op te pakken, maar slaagden er niet in. (trachten vt)

Question

7
Het infinitief van eiste is

Question

8
Mijn ouders gisteren veel te vroeg hier. (zijn vt)

Question

9
De pukkels van mijn broer toen hij 14 was, op het begin van de puberteit. (duiden vt)

Question

10
Zet in de verleden tijd.

hij
(pesten)

Question

11
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

vragen

Question

12
Zet in de verleden tijd enkelvoud.
waarderen -

Question

13
Het infinitief van  kruisten is

Question

14
Daarna ik mij aan de touwen ophoog. (trekken vt)

Question

15
Toen alle dozen waren ingepakt, de verhuizers het meubilair in.  (laden vt)