Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Het infinitief van kefte is

Question

2
De buurtvereniging vorig jaar voor betere fietspaden en meer verlichting op straat. (pleiten vt)

Question

3
Omdat ze vaak alleen was, de buurvrouw elke dag even bij ons. (buurten vt)

Question

4
Zet in de verleden tijd meervoud.
badmintonnen -

Question

5
Zet in de verleden tijd.

ik
(stranden)

Question

6
Inge school niet altijd leuk. (vinden vt)

Question

7
Met haar vinger ze de zin. (volgen vt)

Question

8
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
erven -

Question

9
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
klikken -

Question

10
Marloes van al dat huiswerk. (balen vt)

Question

11
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
huilen -

Question

12
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
tikken -

Question

13
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

verklaren

Question

14
Zet in de verleden tijd.

het
(spatten)

Question

15
Ik erin een hut voor de nacht te bouwen. (slagen vt)