Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waarop is de categorisch imperatief volgens Kant (1724-1804) uiteindelijk gebaseerd? Waarop is de categorisch imperatief volgens Kant (1724-1804) uiteindelijk gebaseerd?

Question

2
Stel, je loopt een dorpje binnen waar een dictator heerst. Hij is van plan 15 onschuldige personen dood te schieten. Als hij jou ziet, herziet hij zijn plan en stelt jou voor het volgende dilemma. Als jij één van de 15 personen doodschiet, zal hij de rest sparen. Als je geen van deze personen ombrengt, zal hij ze allemaal laten doodschieten. Welke keuze zul je moeten maken als je handelt vanuit het utilisme? Hoe moet je handelen vanuit de plichtethiek van Kant (1724-1804)?

Question

3
“Ik ga op vakantie naar de Ardennen. Omdat ik het bestede geld niet overmaak ten behoeve van vluchtelingen in Tunesië, maak ik mij schuldig aan dood door schuld.” Welke uitgangspunt van het utilisme wordt hier gehuldigd?

Question

4
Je kunt spreken over de betrouwbaarheid van de sociaal werker. In welke vorm van ethiek past dat vooral?

Question

5
In een (gezins)voogdij-instelling vindt een collegiaal overleg plaats. Onderwerp van gesprek is het al dan niet aanvragen van een uithuisplaatsing van vier kinderen die deel uitmaken van een vluchtelingengezin. Het gezin is uitgeprocedeerd en maakt zich op voor terugkeer naar het land van herkomst. Collega Pieter zegt: “Als we nu de kinderen laten weghalen dan is de kans groot dat ze hun ouders helemaal uit het oog verliezen.” Volgens hem weegt voor de kinderen het gemis van de ouders zwaarder dan het stoppen van de verwaarlozing en mishandeling. Collega Sanne stelt: “We moeten de kinderen uit huis plaatsen. De ouders hebben de kinderen uitsluitend als middel gebruikt en niet ook als doel, en dat is in strijd met de categorisch imperatief.” Welke normatieve theorieën hanteren achtereenvolgens Pieter en Sanne?

Question

6
Bij de beoordeling van een moreel relevante situatie richt de zorgethiek volgens Tronto haar aandacht op: