Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Ik houd van liedjes.

Question

2
Is de volgende zin correct?
De vergadering was verzet.

Question

3
Wat is correct?

Question

4
Ik een meisje dat heel mooi zingt.

Question

5
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

6
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

7
Wij zijn leerlingen.

Question

8
Is de volgende zin correct?
Mijn tas weegt zwaarder dan de jouwe.

Question

9
Welke werkwoorden zijn regelmatig?

Question

10
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

11
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

12
Ja maar, hebben goed gespeeld.

Question

13
Is de volgende zin correct?
De oorzaak van het ongeluk was te wijten aan zijn rijgedrag.

Question

14
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

15
Welke voorbeelden zijn correct?