Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is correct?

Question

2
Is de volgende zin correct?
Wil je dat even opnoteren?

Question

3
De volgende zin is correct.
Met behulp van een tang kreeg ik het open.

Question

4
Is de volgende zin correct?
Het ongeluk was te wijten aan zijn rijgedrag.

Question

5
Als lijdend voorwerp gebruik je ‘hun’.

Question

6
De hobby van mijn tante is mijn hobby.

Question

7
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

8
Wij gaan met op schoolreis.

Question

9
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

10
De volgende zin is correct.
Dit is de uiterste limiet.

Question

11
Wat is correct?

Question

12
Is de volgende zin correct?
Doe dat maar overnieuw.

Question

13
Dat is het mooiste boek ik ooit las.

Question

14
Wat is correct?

Question

15
Mijn meester de schriften op tafel.