Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Is de volgende zin correct?
Wil je dat even opnoteren?

Question

2
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

3
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

4
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

5
Ik geef een kans.

Question

6
Ja maar, hebben goed gespeeld.

Question

7
Is de volgende zin correct?
Mijn tas weegt zwaarder dan de jouwe.

Question

8
Wat is correct?

Question

9
De volgende zin is correct.
Dit is de uiterste limiet.

Question

10
Wat is correct?

Question

11
De volgende zin is correct.
Volgens mijn mening heeft hij gelijk.

Question

12
Wat is correct?

Question

13
Welke voorbeelden zijn correct?

Question

14
Heb jij schooltas?

Question

15
Zij heerlijk te slapen.