Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
De kracht in de figuur getekend is de;Question

2
De kracht in de figuur getekend is de;Question

3
In welke figuur is de som der krachten gelijk aan 0 N.

Question

4
Bepaal de de grootte van getekende kracht F.1 cm ~ 100 N.Het getoonde liniaaltje is 10 cm lang.Question

5
De gravitatiekracht is op aarde het grootst:

Question

6
In welke stand van het pedaal van een fiets heeft de toegepaste trapkracht het grootste effect.

Question

7
In nevenstaande figuur is de kracht 50 N. Het getoonde liniaaltje is 10 cm lang 1 cm ~ 0,1 m. De grootte van het momenten opzichte van punt P is:Question

8
In nevenstaande figuur is de kracht 50 N. 1 cm ~ 0,1 m. De grootte van het momentten opzichte van punt P is:Question

9
Met nevenstaande combinatietang wordt een koperdraad doorgeknipt. Kracht F is 50 N. a = 2 cm en l = 9 cm De kracht op de koperdraad is:Question

10
Hoe groot moet kracht F zijn om het geheel in evenwicht te houden?Question

11
Een brug heeft een massa van 200 ton. De overspanning bedraagt 40 m. Op 15 m rechts van A bevindt zich een vrachtwagen met een totale massa van 50 ton. De belasting in punt A is:Question

12
Een brug heeft een massa van 200 ton. De overspanning bedraagt 40 m. Op 25 m rechts van B bevindt zich een vrachtwagen met een totale massa van 50 ton. De belasting in punt A is:Question

13
Hoe groot moet in nevenstaande figuur kracht F zijn.Question

14
Hoe groot moet in nevenstaande figuur kracht F zijn.Question

15
Welke figuur geeft de werklijn van de kracht? Geen van de drie tekeningen.