Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Op de foto's zie je hoe de landbouw is veranderd in Oost-Europa.
Wat is de goede volgorde van de foto's?

Question

2
Maria en Rochdi praten over de verschillen tussen de landbouw in West-Europa en Oost-Europa.

Maria zegt: "De landbouwbedrijven in West-Europa zijn altijd groot geweest."
Rochdi zegt: "In Oost-Europa zijn er nu weer veel kleine bedrijven."

Wie heeft er gelijk?

Question

3
In West-Europa is er veel mechanisatie in de landbouw.
Mechanisatie heeft ook nadelen. Welke?
Klik de twee goede antwoorden aan.

Question

4
Waarom gebruiken de boeren in Oost-Europa meestal minder machines dan de boeren in West-Europa?

Question

5
Kijk naar de kaart.

Wat is de beste plek voor wijnbouw?

Question

6
Kijk op de kaart.

Hoeveel wijnboeren waren er in Dieblich in 1986?
Er waren toen
wijnboeren.
Hoeveel wijnboeren waren er in Dieblich in 2000?
Er waren toen
wijnboeren.
Is het aantal wijnboeren in Dieblich in die periode toegenomen of afgenomen?
Het is

Is in de andere plaatsen het aantal wijnboeren in die periode toegenomen of afgenomen?
Het is

Question

7
Kijk naar de kaart.

Wat is de belangrijkste verandering tussen 1986 en 2000?

Question

8
Ten noorden van Boekarest is alle landbouw verdwenen.
Nu ligt daar het grootste vliegveld van het land.
Van welk land?

Question

9
Waarom worden er ook in Amerika tulpen geteeld?

Question

10
Sommige Nederlandse boeren beginnen in Roemenië een melkveebedrijf.
Waarom doen ze dat?
Klik de twee belangrijkste redenen aan.