Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Anton gaat wandelen. Hij loopt kilometer in een uur. Na 2 en een half uur heeft hij 10 kilometer gelopen.

Question

2
Wat is waar?

Question

3
In Nederland worden ongeveer 21 baby's per uur geboren. Hoeveel baby's zijn dat per etmaal?

Question

4
4 x 15 =

Question

5
Lees de temperatuur af. Het is graden.

Question

6
Welk getal is dit?

Question

7
Hoeveel maanden van 31 dagen telt een jaar?

Question

8
In de klas zitten 24 kinderen. Ieder kind betaalt € 2,50 voor een cadeau voor de juf. In totaal wordt er € opgehaald.

Question

9
Lees de temperatuur af. Het is graden.

Question

10
Welk getal is dit?