Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Anton gaat wandelen. Hij loopt kilometer in een uur. Na 2 en een half uur heeft hij 10 kilometer gelopen.

Question

2
Welk getal is dit?

Question

3
Welk getal is dit?

Question

4
4 x 12 =

Question

5
Hoeveel dagen zitten er in een schrikkeljaar?

Question

6
Nino drinkt 2 bekers melk per dag. In 1 liter zitten 4 bekers. Na weken heeft hij 10 en een halve liter melk gedronken.

Question

7
Lees de temperatuur af. Het is graden.

Question

8
Lees de temperatuur af. Het is graden.

Question

9
Wat is waar?

Question

10
Er gaan 18 bussen naar het voetbalstadion. Ze vertrekken om de 7 minuten. De eerste vertrekt om 15.15 uur. Hoe laat vertrekt de laatste?