Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Welk getal is dit?

Question

2
Marian zit op voetbal. Ze traint op maandag 2 uur en op woensdag 2 uur. In weken traint zij 24 uur.

Question

3
2 x 17 =

Question

4
Lees de temperatuur af. Het is graden.

Question

5
Nino drinkt 2 bekers melk per dag. In 1 liter zitten 4 bekers. Na weken heeft hij 10 en een halve liter melk gedronken.

Question

6
Welk getal is dit?

Question

7
Wat is waar?

Question

8
Lees de temperatuur af. Het is graden.

Question

9
Hoeveel kwartieren zitten er in 9 en een half uur?

Question

10
Hoeveel maanden van 31 dagen telt een jaar?