Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Lees de temperatuur af. Het is graden.

Question

2
Wat is waar?

Question

3
Hoeveel dagen zitten er in een schrikkeljaar?

Question

4
Welk getal is dit?

Question

5
Welk getal is dit?

Question

6
Anton gaat wandelen. Hij loopt kilometer in een uur. Na 2 en een half uur heeft hij 10 kilometer gelopen.

Question

7
Marian zit op voetbal. Ze traint op maandag 2 uur en op woensdag 2 uur. In weken traint zij 24 uur.

Question

8
5 x 18 =

Question

9
Lees de temperatuur af. Het is graden.

Question

10
Er gaan 18 bussen naar het voetbalstadion. Ze vertrekken om de 7 minuten. De eerste vertrekt om 15.15 uur. Hoe laat vertrekt de laatste?