Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Deze les gaat over waar energie vandaan komt. Kijk naar de plaatjes van les 2 in je leerlingenboek. Waar kun je geen energie van maken? Klik het antwoord aan.