Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welk van de onderstaande landen maakt geen deel uit van de euroregio (eind 2014)?


Question

2
Waarom zijn hypotheekbanken niet-geldscheppende banken?


Question

3
Wat verstaat men onder de gulden regel van het bankbedrijf?


Question

4

Timo Wellensittich betaalt met zijn bankpasje € 25,30 aan een ober op een Leids terras. Op zijn bankrekening had hij een saldotekort van € 188,70. Hij mag voor maximaal € 500,- rood staan.

Wat gebeurt er door deze transactie met de geldhoeveelheid?


Question

5

Jeremy Koons staat voor een bedrag van € 125,80 rood bij zijn bank. Hij pint voor een bedrag van € 60,- bij een boekhandel. De boekhandel had op dat moment een creditsaldo bij de bank.

Welk gevolg heeft deze transactie voor de geldhoeveelheid?

 

Question

6
Gegeven is de onderstaande bankbalans. De bank moet zich houden aan een minimale liquiditeit (kasdekking van de girale verplichtingen) van 20%.
Met welk percentage kan de bank, gegeven het bovenstaande, haar girale kredietverlening maximaal vergroten?
Alle bedragen luiden in miljoenen euro's.


Question

7
In welk van de onderstaande gevallen is sprake van geldvernietiging?


Question

8

Banken verlenen onder meer hun diensten aan ondernemingen bij het plaatsen van effecten (aandelen of obligaties). Hierbij kan het gaan om een guichet emissie of een overgenomen emissie.

In welk van beide gevallen is het risico voor de emitterende onderneming het grootst?


Question

9
Wat verstaat men onder factoring?


Question

10

Onder welke omstandigheden is een bankrun het meest waarschijnlijk?

Question

11

Wat was de voornaamste oorzaak van de in 2007 ontstane kredietcrisis?

Question

12

Wanneer spreekt men van moral hazard?

Question

13

Wat is het doel van de in 2014 tot stand gekomen bankenunie?