Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Een handelaar in Parijs ziet op zijn computerbeeldscherm de dollarkoersen in New York ($ 1,- = € 0,70) en Frankfurt (€ 1,= $ 1,426).
Tot welke transactie besluit de handelaar op basis van deze gegevens?


Question

2
Een Nederlandse speculant is ervan overtuigd dat de dollarkoers in de komende drie maanden scherp zal dalen.
Hoe kan de speculant munt slaan uit zijn verwachting?


Question

3
Gegeven zijn de twee onderstaande beweringen. Zijn deze uitspraken juist of onjuist?I.  Als de Amerikaanse korte rente hoger is dan de eurorente doet de termijndollar een agio.
II. Het verschil tussen de contante koers en de termijnkoers van een valuta is groter naarmate de termijn langer is.

Question

4
Een speculant verwacht een flinke koersdaling van het Britse pond ten opzichte van de euro.
Hoe kan de speculant profiteren van de verwachte koersdaling?


Question

5
Een Nederlandse importeur moet over drie maanden een bedrag van $ 3.000.000,- voldoen aan zijn leverancier. Op welke van de onderstaande manieren kan hij zijn wisselkoersrisico afdekken?


Question

6
In welk van de volgende gevallen zal de termijndollar het grootste disagio doen ten opzichte van de contante koers?

Question

7
Veronderstel dat de korte rente 6% is in de euroregio en 3% in de Verenigde Staten. De gemiddelde inflatie in de euroregio is 4%, terwijl de inflatie in de Verenigde Staten 2% is.
Wat zal de wisselkoers van de euro doen ten opzichte van de dollar volgens de koopkrachtpariteitstheorie?

Question

8
Welke koers zou de dollar ten opzichte van het Britse pond moeten hebben op 27 juli 2010 volgens de koopkrachtpariteittheorie in dollars per pond (zie tabel)?

Question

9
Met hoeveel procent was de Chinese yuan onder- of overgewaardeerd ten opzichte van de dollar op 27 juli 2010 volgens de koopkrachtpariteittheorie (zie tabel)?

Question

10
De wisselkoers van een valuta wordt gesteund door interventies van de nationale centrale bank.
Welke invloed zal dit hebben op de officiële reserves van de centrale bank en welke invloed zal die steun hebben op de internationale concurrentiekracht van het betrokken land?


Question

11
Stel dat beleggers verwachten dat de koers van de euro het komende jaar met 2% zal stijgen ten opzichte van de dollar.
Hoe groot zou het ecart tussen eurorente en dollarrente moeten zijn om te vermijden dat de verwachte koersstijging van de euro nu al plaatsvindt?


Question

12
Een land besluit tot een devaluatie van de nationale valuta.
Welke invloed heeft zo'n devaluatie op de inflatie in het betrokken land en welke invloed heeft de devaluatie op het exportprijspeil (uitgedrukt in vreemde valuta)?