Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waardoor wordt de productiecapaciteit in een economie niet bepaald?


Question

2
Wat verstaan we onder de rationele overcapaciteit?


Question

3
Waardoor kan de macrovraaglijn naar rechts verschuiven?

Question

4

In de periode 1995-2000 groeide de Amerikaanse economie in een verbazend hoog tempo. Een snelle groei die toen niet gepaard ging met een oplopende inflatie.

Hoe kan dit verschijnsel van inflatievrije groei worden verklaard?


Question

5
Wat gebeurt er met de normale bezettingsgraad als de macrovraag toeneemt?

Question

6
Wat verstaat men onder het macroaanbod?

Question

7
Waardoor kan de macro-aanbodlijn naar rechts verschuiven?

Question

8

Stel dat het consumentenvertrouwen toeneemt.

Hoe zou dit de ligging van de GV-lijn of de GA-lijn beïnvloeden?


Question

9

In welke situatie zal een vergroting van de bestedingen uitsluitend leiden tot een hoger algemeen prijspeil?

Question

10

Stel dat de lonen in een jaar nominaal met 3% stijgen en dat de arbeidsproductiviteit met 4% toeneemt. Verder nemen we aan dat het gemiddeld prijspeil niet verandert.

Welke invloed zal dit hebben op de macrovraag en/of het macroaanbod?