Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is meestal het eerste teken voor de vrouw dat ze zwanger is?
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Question

3
Hieronder staan de gebeurtenissen in het circulatiestelsel van het pasgeboren kind, op het moment dat het begint te ademen. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde. Begin bij 'De arteriae umbilicales worden afgesloten'.

Question

4

Tijdens de geboorte maakt het hoofdje van een kind in achterhoofdsligging twee draaien.
Welke zijn dat achtereenvolgens?
Question

5

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.

Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Question

7
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

Welke parameters bepalen de apgarscore bij een pasgeboren baby? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

In welke fase van de zwangerschap worden alle orgaanstelsels aangelegd?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.