Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?
Question

2

Welke van onderstaande organen maken deel uit van het baringskanaal? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Question

4

Welke parameters bepalen de apgarscore bij een pasgeboren baby? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Welk hormoon zorgt er na de nidatie voor dat de menstruatie uitblijft?
Question

6
Wat is meestal het eerste teken voor de vrouw dat ze zwanger is?
Question

7

Als een moeder haar baby borstvoeding geeft, treedt de toeschietreflex op. Wat is de prikkel voor deze reflex?
Question

8
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

9
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

10
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?