Questionmark Perception
May 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

In welke fase van de zwangerschap worden alle orgaanstelsels aangelegd?
Question

2
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

3
Hoe wordt de à terme datum berekend?
Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De trofoblast is de voorloper van het embryo.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
Question

5
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?
Question

6
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

7
Hieronder staan de gebeurtenissen in het circulatiestelsel van het pasgeboren kind, op het moment dat het begint te ademen. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde. Begin bij 'De arteriae umbilicales worden afgesloten'.

Question

8
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Wat wordt bedoeld met amenorroe?
Question

10
Een zwangere vrouw draagt door haar groeiende buik een steeds groter gewicht aan de voorkant van haar lichaam. Haar wervelkolom wordt steeds zwaarder belast en ondergaat een verandering van de kromming. Hoe noem je deze verandering?