Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
<BR>Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?<BR><BR>
Uitstulpingen van de chorion worden chorionvlokken genoemd.
De vruchtvliezen worden ook wel eivliezen genoemd.
De kiemschijf bestaat meteen uit ectoderm, mesoderm en entoderm.
De hechtsteel ontwikkelt zich tot placenta.
Question

2
Welk hormoon zorgt er na de nidatie voor dat de menstruatie uitblijft?
Question

3
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

4
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

5
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

9

Gedurende de eerste acht dagen van de zwangerschap gebeurt er van alles met het embryo. Zet de begrippen die bij deze gebeurtenissen horen in de juiste volgorde. Begin bij zygote. 

Question

10

Welke parameters bepalen de apgarscore bij een pasgeboren baby? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.