Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

2

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.

Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Question

4
Wat wordt bedoeld met amenorroe?
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7
Hieronder staan de gebeurtenissen in het circulatiestelsel van het pasgeboren kind, op het moment dat het begint te ademen. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde. Begin bij 'De arteriae umbilicales worden afgesloten'.

Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.
Question

9
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

10
Een zwangere vrouw draagt door haar groeiende buik een steeds groter gewicht aan de voorkant van haar lichaam. Haar wervelkolom wordt steeds zwaarder belast en ondergaat een verandering van de kromming. Hoe noem je deze verandering?