Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Tijdens de zwangerschap onbedwingbare trek ergens in hebben noem je
De urine van een zwangere bevat vaak meer glucose dan normaal. Dat heet

Door rekking van de buikhuid kunnen bij een zwangere
optreden.
Het zwangerschapsmasker bij een zwangere is het gevolg van een hogere afgifte van het

De ontwikkeling van het borstklierweefsel bij een zwangere wordt gestimuleerd door
Question

3
Welk hormoon zorgt er na de nidatie voor dat de menstruatie uitblijft?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Question

6
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

7

Gedurende de eerste acht dagen van de zwangerschap gebeurt er van alles met het embryo. Zet de begrippen die bij deze gebeurtenissen horen in de juiste volgorde. Begin bij zygote. 

Question

8
Hieronder staan de gebeurtenissen in het circulatiestelsel van het pasgeboren kind, op het moment dat het begint te ademen. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde. Begin bij 'De arteriae umbilicales worden afgesloten'.

Question

9

Welk hormoon zet de melkklieren aan tot melkproductie?
Question

10
Wat is het gevolg van het drastisch dalen van de progesteronconcentratie in het bloed van de à terme zwangere?