Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Als een moeder haar baby borstvoeding geeft, treedt de toeschietreflex op. Wat is de prikkel voor deze reflex?
Question

2
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

3
Wat is meestal het eerste teken voor de vrouw dat ze zwanger is?
Question

4
<BR>Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?<BR><BR>
De vruchtvliezen worden ook wel eivliezen genoemd.
De kiemschijf bestaat meteen uit ectoderm, mesoderm en entoderm.
Uitstulpingen van de chorion worden chorionvlokken genoemd.
De hechtsteel ontwikkelt zich tot placenta.
Question

5

Tijdens de geboorte maakt het hoofdje van een kind in achterhoofdsligging twee draaien.
Welke zijn dat achtereenvolgens?
Question

6
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

7
Een zwangere vrouw draagt door haar groeiende buik een steeds groter gewicht aan de voorkant van haar lichaam. Haar wervelkolom wordt steeds zwaarder belast en ondergaat een verandering van de kromming. Hoe noem je deze verandering?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Question

9
Wat is het gevolg van het drastisch dalen van de progesteronconcentratie in het bloed van de à terme zwangere?
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.