Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Tijdens de zwangerschap onbedwingbare trek ergens in hebben noem je
De urine van een zwangere bevat vaak meer glucose dan normaal. Dat heet

Door rekking van de buikhuid kunnen bij een zwangere
optreden.
Het zwangerschapsmasker bij een zwangere is het gevolg van een hogere afgifte van het

De ontwikkeling van het borstklierweefsel bij een zwangere wordt gestimuleerd door
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

4
Welk hormoon zorgt er na de nidatie voor dat de menstruatie uitblijft?
Question

5
Hoe wordt de à terme datum berekend?
Question

6
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

7
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

Als een moeder haar baby borstvoeding geeft, treedt de toeschietreflex op. Wat is de prikkel voor deze reflex?
Question

9

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?