Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.

Question

2

Waaruit bestaat de nageboorte?
Question

3
Wat is meestal het eerste teken voor de vrouw dat ze zwanger is?
Question

4

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Tijdens de zwangerschap onbedwingbare trek ergens in hebben noem je
De urine van een zwangere bevat vaak meer glucose dan normaal. Dat heet

Door rekking van de buikhuid kunnen bij een zwangere
optreden.
Het zwangerschapsmasker bij een zwangere is het gevolg van een hogere afgifte van het

De ontwikkeling van het borstklierweefsel bij een zwangere wordt gestimuleerd door
Question

5
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Question

7
Hieronder staan de gebeurtenissen in het circulatiestelsel van het pasgeboren kind, op het moment dat het begint te ademen. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde. Begin bij 'De arteriae umbilicales worden afgesloten'.

Question

8

Welk hormoon zet de melkklieren aan tot melkproductie?
Question

9
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

10
<BR>Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?<BR><BR>
De vruchtvliezen worden ook wel eivliezen genoemd.
Uitstulpingen van de chorion worden chorionvlokken genoemd.
De hechtsteel ontwikkelt zich tot placenta.
De kiemschijf bestaat meteen uit ectoderm, mesoderm en entoderm.