Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat wordt bedoeld met amenorroe?
Question

2
Hieronder staan de gebeurtenissen in het circulatiestelsel van het pasgeboren kind, op het moment dat het begint te ademen. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde. Begin bij 'De arteriae umbilicales worden afgesloten'.

Question

3
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Question

5

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
<BR>Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?<BR><BR>
De kiemschijf bestaat meteen uit ectoderm, mesoderm en entoderm.
De vruchtvliezen worden ook wel eivliezen genoemd.
Uitstulpingen van de chorion worden chorionvlokken genoemd.
De hechtsteel ontwikkelt zich tot placenta.
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

8

Tijdens de geboorte maakt het hoofdje van een kind in achterhoofdsligging twee draaien.
Welke zijn dat achtereenvolgens?
Question

9
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.