Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Welke parameters bepalen de apgarscore bij een pasgeboren baby? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Wat wordt bedoeld met amenorroe?
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

5

In welke fase van de zwangerschap worden alle orgaanstelsels aangelegd?
Question

6

Tijdens de geboorte maakt het hoofdje van een kind in achterhoofdsligging twee draaien.
Welke zijn dat achtereenvolgens?
Question

7

Welke van onderstaande organen maken deel uit van het baringskanaal? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

9
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.