Questionmark Perception
Oct 20 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Gedurende de eerste acht dagen van de zwangerschap gebeurt er van alles met het embryo. Zet de begrippen die bij deze gebeurtenissen horen in de juiste volgorde. Begin bij zygote. 

Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Tijdens de zwangerschap onbedwingbare trek ergens in hebben noem je
De urine van een zwangere bevat vaak meer glucose dan normaal. Dat heet

Door rekking van de buikhuid kunnen bij een zwangere
optreden.
Het zwangerschapsmasker bij een zwangere is het gevolg van een hogere afgifte van het

De ontwikkeling van het borstklierweefsel bij een zwangere wordt gestimuleerd door
Question

3
Wat is het gevolg van het drastisch dalen van de progesteronconcentratie in het bloed van de à terme zwangere?
Question

4
Een zwangere vrouw draagt door haar groeiende buik een steeds groter gewicht aan de voorkant van haar lichaam. Haar wervelkolom wordt steeds zwaarder belast en ondergaat een verandering van de kromming. Hoe noem je deze verandering?
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Question

6

Waaruit bestaat de nageboorte?
Question

7
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

8

Tijdens de geboorte maakt het hoofdje van een kind in achterhoofdsligging twee draaien.
Welke zijn dat achtereenvolgens?
Question

9

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.