Questionmark Perception
Dec 11 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Tijdens de zwangerschap onbedwingbare trek ergens in hebben noem je
De urine van een zwangere bevat vaak meer glucose dan normaal. Dat heet

Door rekking van de buikhuid kunnen bij een zwangere
optreden.
Het zwangerschapsmasker bij een zwangere is het gevolg van een hogere afgifte van het

De ontwikkeling van het borstklierweefsel bij een zwangere wordt gestimuleerd door
Question

2
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De trofoblast is de voorloper van het embryo.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
Question

4

Waaruit bestaat de nageboorte?
Question

5

Gedurende de eerste acht dagen van de zwangerschap gebeurt er van alles met het embryo. Zet de begrippen die bij deze gebeurtenissen horen in de juiste volgorde. Begin bij zygote. 

Question

6
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

7

Tijdens de geboorte maakt het hoofdje van een kind in achterhoofdsligging twee draaien.
Welke zijn dat achtereenvolgens?
Question

8
Wat is het gevolg van het drastisch dalen van de progesteronconcentratie in het bloed van de à terme zwangere?
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.
HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
Question

10
Wat is meestal het eerste teken voor de vrouw dat ze zwanger is?