Questionmark Perception
May 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Kies het juiste leesteken.

De snelheid is gigantisch groot
ongeveer 300.000 kilometer per seconde.

Question

2
Zet in het meervoud.

milieu =

Question

3
Wat is de juiste spelling?

15 graden
elsius

Question

4
Wat is de juiste spelling?

Question

5
Zet in de verleden tijd.

wij
(wijden)

Question

6
Schrijf het rangtelwoord uit.

Wist je dat de
bezoeker een verrassing krijgt? (5.000e)

Question

7
Streepje of niet?

Question

8
Het infinitief van eiste is

Question

9
Wat is de juiste spelling?

Question

10
Wat is het juiste meervoud?

technicus

Question

11
Kies de juiste meervoudsvorm.

het variété

Question

12
Welke van de volgende woorden is een infinitief?

Question

13
Op welke plek zet je een afbreekteken?

Question

14
champagne + roes =

Question

15
Is de volgende stelling juist of niet juist?

Namen van kranten en tijdschriften krijgen altijd een hoofdletter.

Question

16
Alle honden deze week in het dierenpension. (logeren)

Question

17
Wat is de juiste spelling?

Marjolein heeft toch eerst altijd met tien vingers
? (typen)

Question

18
Streepje of niet?

Question

19
De speelplank. (zagen)

Question

20
Het fototoestel erg mooie foto's. (maken)

Question

21
Wat is de juiste spelling?

Question

22
Hoofdletter of niet?

Question

23
In welke gevallen zet je allemaal een komma?

Question

24
De peuters horen de juf niet roepen. (spelen)

Question

25
8.559.124.441.500 is een

Question

26
Het infinitief van demonstreerden is

Question

27
Wat is de juiste spelling?

Question

28
Schrijf het volgende getal in woorden.

47 =

Question

29
Streepje of niet?

Question

30
Tussen -s of niet?

spelling + controle =