Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat is de juiste spelling?

Question

2
Tussen -n of niet?

Question

3
Kies het juiste leesteken.

Wist je dat de school m.i.v. komend schooljaar verhuist

Question

4
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

denken

Question

5
leeuw + deel =

Question

6
Schrijf in woorden.

17.600 =

Question

7
Hoofdletter of niet?

Question

8
Die knappe violiste weer fantastisch. (spelen)

Question

9
Met welke leestekens kan een zin allemaal eindigen?

Question

10
Wat is de juiste spelling?

Question

11
Zet in het meervoud.

filosofie =

Question

12
In welke tijd staat de volgende zin?
Gaat de familie Keri volgende week inderdaad verhuizen?

Question

13
Schrijf het volgende getal in woorden.

900 =

Question

14
'woorden' is een:

Question

15
Voltooid deelwoord of niet?

komen

Question

16
Streepje of niet?

Question

17
Wat is het juist gespelde meervoud?

Question

18
Wat is de juiste spelling?

Question

19
Tussen -n of niet?

Question

20
Krijgt het voltooid deelwoord een -d of een -t?

getackel

Question

21
Kies de juiste schrijfwijze.

Question

22
Streepje of niet?

Question

23
De samenstelling 'wetstaal' mag je met een streepje schrijven. Waarom is dat?

Question

24
Wat is de juiste spelling?

Question

25
Waar komt de hoofdletter?

Zondag komt koningin beatrix.

Question

26
Waar komt de hoofdletter?

Die familie leest het algemeen dagblad.

Question

27
Zet in de verleden tijd.

wij
(kleden)

Question

28
Wat is het juiste meervoud?

curriculum

Question

29
De juf zich tot de ouders. (wenden vt)

Question

30
Voltooid deelwoord of niet?

leven