Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Zet in het meervoud.

industrie =

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Wat is de juiste meervoudsvorm?

Question

4
Welke schrijfwijze is niet juist?

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Question

6
Wat is het juiste meervoud?

didacticus

Question

7
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

spelen

Question

8
Maak het voltooid deelwoord.

barbecuen -

Question

9
Welke schrijfwijze is niet juist?

Question

10
Streepje of niet?

Question

11
Tussen -n of niet?

Question

12
Zet in de verleden tijd.

ik
(stranden)

Question

13
Wat is de juiste spelling?

Question

14
Kies de juiste schrijfwijze.

Question

15
Hoofdletter of niet?

Question

16
Streepje of niet?

Question

17
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

zij hebben ontmoe

Question

18
De speelplank. (zagen)

Question

19
Zet in de verleden tijd meervoud.
racen -

Question

20
Tussen -n of niet?

Question

21
'woorden' is een:

Question

22
We met veel plezier Het Parool. (lezen)

Question

23
In welke gevallen zet je allemaal een komma?

Question

24
Komende vrijdag doen we met de klas mee aan een (school+voetbal+toernooi).

Question

25
Is de volgende stelling juist of niet juist?

Na een dubbele punt volgt altijd een hoofdletter.

Question

26
Wat is de juiste spelling?

Question

27
In welke tijd staat de volgende zin?
Arno en zijn vriendin zijn nu aan het opruimen.

Question

28
We hier het oud papier. (recyclen)

Question

29
goud + regen =

Question

30
Wat is de juiste spelling?

een
roject