Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Geef de naam van het volgende leesteken.

è =

Question

2
Wat is de juiste spelling?

het project '
dopteer biologisch'

Question

3
Schrijf in woorden.

400e =

Question

4
Zet in de verleden tijd meervoud.
racen -

Question

5
Streepje of niet?

Question

6
Streepje of niet?

Question

7
12.803.746.055.124.000.002 is een

Question

8
Wat is de juiste spelling?

r. Watson

Question

9
Wat is het juiste meervoud?

ambulance

Question

10
Geef de gebiedende wijs.
(lezen)
de Viva

Question

11
Krijgt opsporing+dienst een tussen -s of niet?

Question

12
Zet in de verleden tijd.

het
(spatten)

Question

13
Op welke plek zet je een afbreekteken?

Question

14
Zet in de verleden tijd.

ik
(hechten)

Question

15
Als er een bloem , zet hem dan maar in een klein vaasje. (knakken)

Question

16
Wat is het juiste meervoud?

criticus

Question

17
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

hij heeft gepoets

Question

18
Maak het voltooid deelwoord.

designen -

Question

19
Welke van de volgende woorden is een infinitief?

Question

20
Wat is de juiste spelling?

Question

21
Tussen -s of niet?

varken + stal =

Question

22
Wat is de juiste spelling?

Question

23
De tegenwoordige tijd van 'typen' is

ik

Question

24
Zet in het meervoud.

cafetaria =

Question

25
Wat is de juiste spelling?

Question

26
Kies de juiste spelling.

Question

27
Wat is de juiste spelling?

Question

28
Tussen -n of niet?

Question

29
Hoofdletter of niet?

Question

30
Getal in cijfers of woorden? Vul de juiste schrijfwijze in.

Vanochtend ging mijn wekker om
uur. (7.35)