Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Is de volgende stelling juist of niet juist?

Namen van kranten en tijdschriften krijgen altijd een hoofdletter.

Question

2
Tussen -n of niet?

Question

3
618.455.719.623.845.741.295.187 is een

Question

4
Wat is de juiste spelling?

Vorige week heeft Sjon nog
. (crossen)

Question

5
Kies de juiste spelling.

Question

6
Streepje of niet?

Question

7
Waar moeten de hoofdletters staan?

Question

8
Wat is de juiste spelling?

Question

9
De stam van 'schoonmaken' is

Question

10
Zet in de verleden tijd.

wij
(wijden)

Question

11
Wat is de juiste spelling?

Maartje spreekt goed
paans.

Question

12
Schrijf in woorden.

4 =

Question

13
Kies de juiste spelling.

Schrijfster J.K. Rowling ontving een eredoctoraat van de Universiteit van Edinburgh, waar ze in
haar docentenopleiding afrondde.

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
Kies het juiste leesteken.

Benodigd materiaal is
een schaar, cassettebandje, tekenpapier en viltstiften.

Question

16
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

jullie hebben ontdek

Question

17
Hoe laat je broer op Schiphol? (landen)

Question

18
Wat is de juiste spelling?

Question

19
Streepje of niet?

Question

20
Wat is de juiste spelling?

Question

21
Het voltooid deelwoord van 'chillen' is

ik heb

Question

22
Wat is de juiste spelling?

Question

23
De stam van 'dragen' is

Question

24
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

verklaren

Question

25
Wat is het juiste meervoud?

amazone

Question

26
Kies de juiste meervoudsvorm.

elpee

Question

27
Zet in het meervoud.

introducé =

Question

28
Wat wordt vaker gebruikt? Een vraagteken of een uitroepteken?

Question

29
eeuwlang

Question

30
Zet in de verleden tijd.

jij
(wieden)