Questionmark Perception
Dec 14 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Zet in het meervoud.

filosofie =

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Streepje of niet?

Question

4
Tussen -n of niet?

Question

5
Voltooid deelwoord of niet?

demonstreren

Question

6
Wat is de juiste spelling?

Question

7
Kies de juiste schrijfwijze.

Question

8
Zet in het meervoud.

cadeau =

Question

9
Zet in de verleden tijd.

wij
(wijden)

Question

10
Het kind. (liefkozen)

Question

11
Zodra de bel ging, de kinderen naar binnen. (spurten vt)

Question

12
Wat is het juiste meervoud?

ambulance

Question

13
bes + struik =

Question

14
Hoofdletter of niet?

Question

15
In welke gevallen gebruik je allemaal drie puntjes in een tekst?

Question

16
In welke tijd staat de volgende zin?
Loes en Suzanne gaan naar Aruba.

Question

17
Wat is de juiste spelling?

Question

18
Welke van de volgende woorden is een infinitief?

Question

19
Wat is de juiste spelling?

Question

20
Kies de juiste spelling.

Het programma duurt
minuten.

Question

21
Wat is de juiste spelling?

Question

22
'wielrennen' is een:

Question

23
12.596.447.029 is een

Question

24
Zet in de verleden tijd.

hij
(tasten)

Question

25
Wat is de juiste spelling?

Question

26
Hoofdletter of niet?

Question

27
Kijk jij of de video geprogrammeerd is?

Question

28
Wat is de juiste spelling?

Question

29
Wat is de juiste spelling?

het project '
dopteer biologisch'

Question

30
Wat is de juiste spelling?