Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
De tegenwoordige tijd van 'scoren' is

ik

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Maak het voltooid deelwoord.

spreken - heeft

Question

4
De minister-president eindelijk een persconferentie. (geven)

Question

5
Hoofdletter of niet?

Question

6
Maak het voltooid deelwoord.

schokken - is

Question

7
Wat is het juiste meervoud?

maffioso

Question

8
Schrijf in woorden.

5.700.050 =

Question

9
vroeg hij naar de naam van die schrijver.

Question

10
Kies de juiste spelling.

parodi

Question

11
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

12
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
filmen -

Question

13
In 1886 werd de vaatwasmachine uitgevonden door Josephine Cochran. (1e)

Question

14
Geef de naam van het volgende leesteken.

— =

Question

15
Zet in de verleden tijd.

hij
(pesten)

Question

16
Geef de gebiedende wijs.
(verzamelen)
alle materialen

Question

17
Streepje of niet?

Question

18
Met welke leestekens kan een zin allemaal eindigen?

Question

19
Geef de gebiedende wijs.
(bellen)
06-88459782

Question

20
Waar komt de hoofdletter?

Op haar verlanglijstje staat: kandelaar, soepkommen, cd's en boeken.

Question

21
Zet in de verleden tijd.

jij
(wieden)

Question

22
Krijgt opsomming+tekens een tussen -s of niet?

Question

23
Walter Davidson bouwt in 1898 samen met de William Harley de eerste Harley-Davidson.

Question

24
Wat is de juiste spelling?

Question

25
Tussen -s of niet?

recht + zaak =

Question

26
Streepje of niet?

Question

27
Zet in het meervoud.

filosofie =

Question

28
Wat is de juiste spelling?

Question

29
Voltooid deelwoord of niet?

gebarsten

Question

30
Wat is de juiste spelling?

rinses Amalia