Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hieronder staan gebeurtenissen die deel uitmaken van het bloedstollingproces. Zet de gebeurtenissen in chronologische volgorde. Begin bij de verwonding.





Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.




Question

3

Met welk deel van het ademhalingsstelsel kun je klanken vormen, zodat je kunt praten?





Question

4
Hoeveel liter bedraagt het gemiddelde hartminuutvolume in rust bij de standaardmens?





Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.




Question

6
Welke drie vaatnetwerken vind je van binnen naar buiten in de huid?




Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Bij inademen sluit de epiglottis de larynx niet af en staat de oesophagus open.
Het trilhaarepitheel in de luchtwegen werkt slijm weg in de richting van de alveoli.
Bij uitademen sluit de epiglottis de larynx af en staat de oesophagus open.
Direct achter de trachea ligt de arcus aortae.
Direct achter de trachea ligt de oesophagus.
De rechter hoofdbronchus loopt meer verticaal dan de linker.
De linkerlong heeft drie kwabben en de rechterlong heeft er twee.




Question

8
Waarom wordt bloed tot de steunweefsel gerekend?




Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.





Question

10
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.