Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Welke schedelbeenderen maken deel uit van de bovenkant van de neusholte?

Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De ventrale kant van het hart wordt grotendeels gevormd door het linkerventrikel.
Het hart rust met de rechterventrikel op het diafragma.
Lateraal van het hart liggen links en rechts de longen.
Het hart ligt in het mediastinum.
Dorsaal van het hart ligt de slokdarm.
De linkerlong heeft twee longkwabben en de rechterlong heeft er drie.
De apex van het hart wijst naar rechts.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Wat is van toepassing op de bouw en functie van venen? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

5

Wat zijn de vier karakteristieken van de werking van het immuunsysteem?
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Welke verschijnselen horen bij een inflammatio?
Question

8
Hoeveel bloed pompt het hart gemiddeld per dag weg?
Question

9
Waar ligt de oorsprong van de arteriae coronariae?

Question

10
Wat is van toepassing op de sinus coronarius? Er zijn meer antwoorden mogelijk.