Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe noem je het vaatsysteem dat gevormd wordt door het vas afferens, de glomerulus en het vas efferens?

Question

2
Wat kan de oorzaak zijn van vochtophoping (oedeem) in de weefsels?

Question

3

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

4
Op welke manier stimuleren de nieren het beenmerg tot de productie van meer rode bloedcellen?

Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Wat is de functie van de valvulae semilunares?


Question

8
Vul aan. Als je resusnegatief bent ...
Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

10
In welke richting zwiepen de cilia in de luchtwegen slijm weg?