Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is het verschil tussen het septum interatriale cordis en het septum interventriculare cordis?
Question

2

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

3
Welke delen kom je van binnen naar buiten tegen bij transversale doorsnede van een linkerventrikel?
Question

4

Wat zijn de vier karakteristieken van de werking van het immuunsysteem?
Question

5

Wat is van toepassing op de anatomische dode ruimte in de luchtwegen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Wat gebeurt er met het ademminuutvolume wanneer je diep en snel ademhaalt?
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats. 

Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden thymocyten gevormd.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
Question

10

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De linkerlong heeft drie kwabben en de rechterlong heeft er twee.
Bij uitademen sluit de epiglottis de larynx af en staat de oesophagus open.
De rechter hoofdbronchus loopt meer verticaal dan de linker.
Direct achter de trachea ligt de arcus aortae.
Direct achter de trachea ligt de oesophagus.
Het trilhaarepitheel in de luchtwegen werkt slijm weg in de richting van de alveoli.
Bij inademen sluit de epiglottis de larynx niet af en staat de oesophagus open.