Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe noem je het vaatsysteem dat gevormd wordt door het vas afferens, de glomerulus en het vas efferens?

Question

2

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist? 


In de ventrikelsystolische fase ontspannen de atria.
De ventrikelsystolische fase bestaat uit drie fasen.
In de ventrikelsystoliosche fase sluiten de arteriƫle kleppen.
In de ventrikelsystolische fase is het sluiten van de hartkleppen als de tweede harttoon hoorbaar.
In de ventrikelsystolische fase worden de chordinae tendinae maximaal gespannen.
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats. 

Question

5
Waar ligt de oorsprong van de arteriae coronariae?

Question

6

Welke schedelbeenderen maken deel uit van de bovenkant van de neusholte?

Question

7

Bij rustige expiratie wordt de luchtuitstroom voornamelijk veroorzaakt door ...
Question

8

Door welk kraakbeen wordt de adamsappel gevormd?
Question

9
In welke richting zwiepen de cilia in de luchtwegen slijm weg?
Question

10

Welke van onderstaande omstandigheden leiden tot een verhoging van de bloeddruk? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.