Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke route legt een rode bloedcel in de lichaamscirculatie af? (Begin in het linkerventrikel.)

Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Hoe noem je het vaatsysteem dat gevormd wordt door het vas afferens, de glomerulus en het vas efferens?

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Neurale regulatie van de bloeddruk vindt plaats via zenuwen van het animale zenuwstelsel.
Het vasomotorisch centrum maakt deel uit van het vegetatieve zenuwstelsel.
Het hartregulatiecentrum ligt in de wand van de arcus aortae.
Het vasomotorisch centrum wordt teruggekoppeld door middel van sensorische informatie vanuit het hart.
Het vasomotorisch centrum ligt in het verlengde merg.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

In welke vaten stroomt het bloed het langzaamst?
Question

8

Kies de juiste antwoorden.

De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Een C-vormige celkern vind je bij
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Macrofagen noemt men ook wel
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Question

9

Welke stoffen behoren tot de plasma-eiwitten?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.