Questionmark Perception
Jun 19 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

3

Wat is van toepassing op de anatomische dode ruimte in de luchtwegen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

5

Kies de juiste antwoorden.

Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Een C-vormige celkern vind je bij
Macrofagen noemt men ook wel
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Question

6
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

7

Welke kracht is verantwoordelijk voor de luchtinstroom bij de inspiratie?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het hartregulatiecentrum ligt in de wand van de arcus aortae.
Het vasomotorisch centrum maakt deel uit van het vegetatieve zenuwstelsel.
Neurale regulatie van de bloeddruk vindt plaats via zenuwen van het animale zenuwstelsel.
Het vasomotorisch centrum ligt in het verlengde merg.
Het vasomotorisch centrum wordt teruggekoppeld door middel van sensorische informatie vanuit het hart.
Question

9
Sleep elk begrip naar de juiste plaats. 

Question

10
Wat is het verschil tussen het septum interatriale cordis en het septum interventriculare cordis?