Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In welk opzicht lijkt hartspierweefsel op glad spierweefsel?
Question

2

Wat is van toepassing op de elektrolyten in het bloed? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Wat is het verschil tussen het septum interatriale cordis en het septum interventriculare cordis?
Question

4

Kies het juiste antwoord.

Bloedcelfragmenten die kapot moeten gaan om hun werking goed te doen, zijn
De bloedcellen die zich met afweer van het lichaam bezighouden, zijn de
Het hematocriet zegt iets over het aantal
Bloedcelfragmenten die een belangrijke rol spelen bij de bloedstolling, zijn de
Hemoglobine bevindt zich vooral in de
Bloedcellen die buiten de bloedbaan kunnen treden, behoren tot de
De bloedcellen die zuurstof vervoeren, zijn de
Question

5

Welke kracht is verantwoordelijk voor de luchtinstroom bij de inspiratie?
Question

6
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

7

Hoe komt het dat de bloeddruk in de grote circulatie aanzienlijk hoger is dan in de kleine circulatie?
Question

8
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

9
Welke route legt een rode bloedcel in de lichaamscirculatie af? (Begin in het linkerventrikel.)

Question

10
Wat is de functie van de valvulae semilunares?