Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in. 

Question

2
Welke van de hier genoemde functies zijn niet van toepassing op het circulatiestelsel?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Welke route legt een rode bloedcel in de longcirculatie af? (Begin in het rechterventrikel.)

Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het vasomotorisch centrum maakt deel uit van het vegetatieve zenuwstelsel.
Het vasomotorisch centrum ligt in het verlengde merg.
Het hartregulatiecentrum ligt in de wand van de arcus aortae.
Neurale regulatie van de bloeddruk vindt plaats via zenuwen van het animale zenuwstelsel.
Het vasomotorisch centrum wordt teruggekoppeld door middel van sensorische informatie vanuit het hart.
Question

6
Welke delen kom je van binnen naar buiten tegen bij transversale doorsnede van een linkerventrikel?
Question

7

Wat is van toepassing op atherosclerose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Waarom wordt bloed tot de steunweefsel gerekend?
Question

9
Vul aan. Als je resusnegatief bent ...
Question

10

Welke spieren worden aangespannen bij geforceerde expiratie?