Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hieronder staan gebeurtenissen die deel uitmaken van het bloedstollingproces. Zet de gebeurtenissen in chronologische volgorde. Begin bij de verwonding.

Question

2
Wat is van toepassing op de actieve vullingsfase van het hart? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Wat gebeurt er met de perifere weerstand als er vasoconstrictie in de arteriolen plaatsvindt?
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist? 


In de ventrikelsystolische fase ontspannen de atria.
In de ventrikelsystolische fase worden de chordinae tendinae maximaal gespannen.
In de ventrikelsystolische fase is het sluiten van de hartkleppen als de tweede harttoon hoorbaar.
De ventrikelsystolische fase bestaat uit drie fasen.
In de ventrikelsystoliosche fase sluiten de arteriële kleppen.
Question

6

Door welk kraakbeen wordt de adamsappel gevormd?
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats. 

Question

8
Hoe heet de zenuw die het strottenhoofd innerveert?
Question

9

Waardoor zijn T-helpercellen zo belangrijk voor de goede werking van het immuunsysteem?
Question

10

Welk hersenvlies voorziet het hersenweefsel van zuurstof en voedingsstoffen?