Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Welke stoffen behoren tot de plasma-eiwitten?
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats. 

Question

3

Wat gebeurt er achtereenvolgens bij rustige expiratie? Begin bij de ontspanning van de ademhalingsspieren.

Question

4

Welke verschijnselen horen bij een inflammatio?
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
In welke richting zwiepen de cilia in de luchtwegen slijm weg?
Question

7

Welke schedelbeenderen maken deel uit van de bovenkant van de neusholte?

Question

8

Wat is van toepassing op de bouw en functie van venen? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

9
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het vasomotorisch centrum ligt in het verlengde merg.
Het vasomotorisch centrum maakt deel uit van het vegetatieve zenuwstelsel.
Het vasomotorisch centrum wordt teruggekoppeld door middel van sensorische informatie vanuit het hart.
Het hartregulatiecentrum ligt in de wand van de arcus aortae.
Neurale regulatie van de bloeddruk vindt plaats via zenuwen van het animale zenuwstelsel.