Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoeveel liter water zit er ongeveer in het lichaam van de standaardmens?

Question

2

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

3
Uit welk type epitheel bestaat het grootste deel van de mucosa van het spijsverteringskanaal?
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Kies de juiste antwoorden.

Question

6
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.

Question

7
Wat is het hilum van een orgaan?
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De epidermis bestaat uit meerlagig plaveiselepitheel.
Melanocyten zitten in de stratum basale.
De epidermis heeft een eigen vascularisatie.
De huidlijsten zijn het gevolg van de dermale papillen.
In de stratum granulosum vindt melaninevorming plaats.
De cellen in de stratum lucidum kunnen na huidbeschadiging tot deling overgaan.
Question

9
Welke van de hier genoemde functies zijn niet van toepassing op het circulatiestelsel?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Wat is van toepassing op een sereus vlies? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.