Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Uit welke structuren bestaat de thorax?

Question

2
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.

Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

4
Wat zijn intraperitoneale organen?
Question

5
Hoeveel liter water zit er ongeveer in het lichaam van de standaardmens?

Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
In de hersenen wordt koolstofdioxide opgenomen in het bloed en zuurstof afgestaan aan de hersencellen.
In de longen wordt koolstofdioxide uit het u.m. opgenomen en aan het i.m. afgegeven.
De door de schildklier afgegeven hormonen worden door het darmkanaal naar de cellen vervoerd.
De afvalstoffen die het urinewegstelsel uitscheidt zijn onder andere ureum, zouten en koolstofdioxide.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Welke van de genoemde stelsels zijn vegetatieve orgaanstelsels?