Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De epidermis heeft een eigen vascularisatie.
De epidermis bestaat uit meerlagig plaveiselepitheel.
De cellen in de stratum lucidum kunnen na huidbeschadiging tot deling overgaan.
Melanocyten zitten in de stratum basale.
De huidlijsten zijn het gevolg van de dermale papillen.
In de stratum granulosum vindt melaninevorming plaats.
Question

3
Waar bevindt zich het meeste water in het lichaam van de standaardmens?
Question

4

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

5
Bekijk de afbeelding. Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7
Welke organen liggen in het mediastinum?

Question

8

Hieronder staan de lagen van de epidermis. Zet ze in de goede volgorde, begin bij de laag met de oudste cellen.

Question

9
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.

Question

10

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.