Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.
Question

2
Voedingsstoffen worden via de wand van de dunne darm opgenomen in het bloed. Via welk stelsel bereiken deze voedingsstoffen uiteindelijk de cellen?
Question

3

Hieronder staan enkele delen van het ademhalingsstelsel. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de neus en eindig bij de longen.

Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De afvalstoffen die het urinewegstelsel uitscheidt zijn onder andere ureum, zouten en koolstofdioxide.
De door de schildklier afgegeven hormonen worden door het darmkanaal naar de cellen vervoerd.
In de longen wordt koolstofdioxide uit het u.m. opgenomen en aan het i.m. afgegeven.
In de hersenen wordt koolstofdioxide opgenomen in het bloed en zuurstof afgestaan aan de hersencellen.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
In de stratum granulosum vindt melaninevorming plaats.
De huidlijsten zijn het gevolg van de dermale papillen.
Melanocyten zitten in de stratum basale.
De epidermis heeft een eigen vascularisatie.
De cellen in de stratum lucidum kunnen na huidbeschadiging tot deling overgaan.
De epidermis bestaat uit meerlagig plaveiselepitheel.
Question

7
Hoeveel liter water zit er ongeveer in het lichaam van de standaardmens?

Question

8
Kies de juiste antwoorden.

Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

10
Welke van de hier genoemde functies zijn niet van toepassing op het circulatiestelsel?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.