Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Bij de vrouw liggen de geslachtsorganen in de bekkenholte.
Het wervelkanaal omvat de zenuwen van het perifere zenuwstelsel.
Het hart en de longen liggen in de borstholte.
De schedelholte omvat het hele centrale zenuwstelsel.
De ruimte tussen de longen heet het diafragma.
De nieren, darmen, lever en urinewegen liggen in de buikholte.
Question

2

Hieronder staan de lagen van de epidermis. Zet ze in de goede volgorde, begin bij de laag met de oudste cellen.

Question

3
Hoeveel liter water zit er ongeveer in het lichaam van de standaardmens?

Question

4
Welke organen liggen in het mediastinum?

Question

5
Welke van de genoemde stelsels zijn vegetatieve orgaanstelsels?

Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De epidermis bestaat uit meerlagig plaveiselepitheel.
De huidlijsten zijn het gevolg van de dermale papillen.
De epidermis heeft een eigen vascularisatie.
De cellen in de stratum lucidum kunnen na huidbeschadiging tot deling overgaan.
In de stratum granulosum vindt melaninevorming plaats.
Melanocyten zitten in de stratum basale.
Question

7
Hier staan de organisatieniveaus die je binnen de functionele anatomie kunt onderscheiden. Zet ze in de goede volgorde; begin bij de kleinste functionele eenheid en eindig bij het meest complexe organisatieniveau.
Question

8

Hieronder staan enkele delen van het ademhalingsstelsel. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de neus en eindig bij de longen.

Question

9

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Uit welk type epitheel bestaat het grootste deel van de mucosa van het spijsverteringskanaal?