Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat wordt vaker gebruikt? Een vraagteken of een uitroepteken?

Question

2
Geef de naam van het volgende leesteken.

! =

Question

3
Hoe geef je aan dat een deel van de zin een mededeling terzijde is?

Question

4
Wat is de juiste spelling?

Question

5
In welke gevallen zet je allemaal een punt?

Question

6
Wat is de juiste spelling?

Question

7
Wat is de juiste spelling?

Question

8
Wat is de juiste spelling?

Question

9
Wat is de juiste spelling?

Question

10
Hoe ziet een 'accent circonflexe' eruit?

Question

11
Wat is de juiste spelling?

Question

12
Kies het juiste leesteken.

De opdracht sloeg erg aan
de kinderen willen er morgen meteen mee verder.

Question

13
Geef de naam van het volgende leesteken.

ë =

Question

14
Met welke leestekens kan een zin allemaal eindigen?

Question

15
Wat is de juiste spelling?