Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Question

4
Wat is de juiste spelling?

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Question

6
In welke gevallen zet je allemaal een punt?

Question

7
Geef de naam van het volgende leesteken.

... =

Question

8
Wanneer gebruik je altijd haakjes?

Question

9
Wanneer gebruik je allemaal aanhalingstekens?

Question

10
Hoe ziet een trema eruit?

Question

11
Wanneer gebruik je een afbreekteken?

Question

12
Wat is de juiste spelling?

Question

13
Wat is de juiste spelling?

Question

14
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

15
Geef de naam van het volgende leesteken.

ë =