Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat is de juiste spelling?

Question

2
Geef de naam van het volgende leesteken.

'n =

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Question

4
Wanneer gebruik je altijd haakjes?

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Question

6
Wat is de juiste spelling?

Question

7
Hoe kunnen aanhalingstekens er allemaal uitzien?

Question

8
Wat is de juiste spelling?

Question

9
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

10
Wat is de juiste spelling?

Question

11
Wat is de juiste spelling?

Question

12
Wat is de juiste spelling?

Question

13
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

14
Wanneer gebruik je een afbreekteken?

Question

15
Geef de naam van het volgende leesteken.

? =