Questionmark Perception
May 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Kies het juiste leesteken.

De opdracht sloeg erg aan
de kinderen willen er morgen meteen mee verder.

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Question

4
Wat is de juiste spelling?

Question

5
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

6
Wat wordt vaker gebruikt? Een vraagteken of een uitroepteken?

Question

7
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

8
Wat is de juiste spelling?

Question

9
Hoe kunnen aanhalingstekens er allemaal uitzien?

Question

10
Wat is de juiste spelling?

Question

11
Geef de naam van het volgende leesteken.

— =

Question

12
Geef de naam van het volgende leesteken.

? =

Question

13
In welke gevallen gebruik je allemaal drie puntjes in een tekst?

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
Geef de naam van het volgende leesteken.

( =