Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wanneer gebruik je een afbreekteken?

Question

2
Geef de naam van het volgende leesteken.

é =

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Question

4
Hoe ziet een 'accent aigu' eruit?

Question

5
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

6
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

7
Geef de naam van het volgende leesteken.

ê =

Question

8
Wat is de juiste spelling?

Question

9
Geef de naam van het volgende leesteken.

" =

Question

10
Hoe ziet een afbreekteken eruit?

Question

11
Wat is de juiste spelling?

Question

12
Wat is de juiste spelling?

Question

13
In welke gevallen zet je allemaal drie puntjes in een tekst?

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?