Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
In wat voor soort woorden worden accenttekens gebruikt?

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Question

4
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Question

6
Wat is de juiste spelling?

Question

7
Wat is de juiste spelling?

Question

8
Wat is de juiste spelling?

Question

9
Kies het juiste leesteken.

Benodigd materiaal is
een schaar, cassettebandje, tekenpapier en viltstiften.

Question

10
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

11
In welke gevallen gebruik je allemaal drie puntjes in een tekst?

Question

12
Wat is de juiste spelling?

Question

13
Wat is de juiste spelling?

Question

14
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

15
Wat is de juiste spelling?