Questionmark Perception
Dec 14 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Geef de naam van het volgende leesteken.

ê =

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Question

4
Hoe geef je aan dat een deel van de zin een mededeling terzijde is?

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Question

6
Kies het juiste leesteken.

De opdracht sloeg erg aan
de kinderen willen er morgen meteen mee verder.

Question

7
Geef de naam van het volgende leesteken.

ë =

Question

8
Geef de naam van het volgende leesteken.

" =

Question

9
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

10
Op welke plek zet je een afbreekteken?

Question

11
Hoe kunnen aanhalingstekens er allemaal uitzien?

Question

12
Geef de naam van het volgende leesteken.

; =

Question

13
Wat is de juiste spelling?

Question

14
Wanneer gebruik je allemaal aanhalingstekens?

Question

15
Kies het juiste leesteken.

De meester vroeg
'Welk sprookje ga jij tekenen?'