Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

 
Maak nu de proeftoets om na te gaan of je de stof beheerst. Bepaal daarna in overleg met je docent(e), of je delen van de stof moet herhalen of dat je verder kunt werken.
Question

1
Welke drie tekstdoelen kun je onderscheiden bij persuasieve teksten?Question

2
Op welke twee manieren kun je de betrouwbaarheid van de informatie in een tekst tonen aan de lezer?Question

3
Wat is in een tekst het verschil tussen een toelichting en een verklaring?Question

4
In welk deel van een tekst vind je vaak de aanleiding voor het schrijven ervan?Question

5
Welke functie heeft het slot van een uiteenzetting of een betoog?Question

6
Welke twee tekstvormen passen bij de verschijnsel-en-besprekingstructuur?Question

7
Noteer drie signaalwoorden die een oorzakelijk verband aangeven.Question

8
a. In welke tekstsoorten vind je vaak een samenvattend slot?
b. In welke tekstsoorten tref je meestal een concluderend slot aan?Question

9
Noem drie manieren om een pakkende inleiding te schrijven.Question

 
Geef van de volgende formuleringen met goed of fout aan of ze zijn toegestaan in een goede samenvatting van een tekst.
Question

10aDe schrijver geeft aan dat de economische belangen voorop staan.Question

10bEen gevolg van de macht van de media is dat politici erg op hun hoede zijn.Question

10cIn deze tekst wijst de auteur op twee belangrijke verschillen.Question

11
a.  Wat verstaan we onder een metafoor?
b.  Geef een voorbeeldzin met een metafoor.Question

12
Hoe kun je met leestekens het verschil aangeven tussen een beperkende bijvoeglijke bijzin en een uitbreidende bijvoeglijke bijzin? Leg dat uit aan de hand van een of twee voorbeeldzinnen.Question

 

Lees de tekst ' Dagbladcritici moeten zelf hun kritieken bevechten .'

(Klik op de titel om het venster met de tekst te openen, wanneer je de tekst bij het beantwoorden van een vraag nogmaals wilt lezen, klik dan op tekst)
Beantwoord daarna de onderstaande vragen.

Question

13
Welk schrijfdoel heeft deze tekst?             Tekst.Question

14
Voor welk soort publiek is de tekst geschreven?              Tekst.Question

15
Welk middel hanteert de auteur om de tekstgegevens betrouwbaar te laten overkomen?              Tekst.Question

16
Welke tekststructuur herken je in de tekst? Kies uit:              Tekst.Question

17
Met welk begrip kan de functie van alinea 2 ten opzichte van de rest van de tekst het beste benoemd worden?              Tekst.Question

18
a. Welke functie(s) heeft de inleiding van deze tekst?
b. Welke functie(s) herken je in het slot?              Tekst.Question

19
Geef de opbouw van de redenering van Peter Liefhebber weer. (alinea 9)              Tekst.Question

20
Vat de tekst samen in maximaal zeventig woorden.              Tekst.Question

21
Noteer van de volgende woordparen het woord in de goede spelling.

a. klarinettist/klarinetist
b. boeddhist/boedhist
c. fassinerend/fascinerend
d. guerilla/guerrilla
e. apparaat/apperaat
f. regiseur/regisseur
g. tatoëren/tatoeëren
h. experiment/expiriment
i. alergisch/allergisch
j. papegaai/papagaai
k. faillisement/faillissement
l. verukkelijk/verrukkelijk
m. gezindte/gezinte
n. stiekum/stiekem
o. accuut/acuutQuestion

22
Noteer van de volgende woordparen het woord in de goede spelling.

a. enquête/enquète
b. gemeleerd/gemêleerd
c. carriêre/carrière
d. introducee/introducée
e. crêpepapier/crèpepapier
f. comite/comité
g. caissiêre/caissière
h. scene/scène
i. uberhaupt/überhaupt
j. façade/facadeQuestion

23
Noteer de verleden tijd en het voltooid deelwoord van de volgende werkwoorden.
a. racen - -
b. basketballen - -
c. bingoën - -
d. lunchen - -Question

 
Bij de volgende zinnen uit de tekst moeten interpunctieregels worden gegeven.
Question

24a
Beroerd, belazerd, magnifiek, uit de kunst: we willen een oordeel over de voorstelling. (alinea 1)

Verklaar het gebruik van de komma's in deze zin.Question

24b
Beroerd, belazerd, magnifiek, uit de kunst: we willen een oordeel over de voorstelling. (alinea 1)

Waarom staat er een dubbele punt voor het tweede deel van de zin?Question

24c
Lange, breed uitgemeten beschouwingen over de nieuwste 'Macbeth' of 'Don Carlos' zijn 'passé'. (alinea 5)

Verklaar de aanhalingstekens bij 'Macbeth' en 'Don Carlos'.Question

24d
Lange, breed uitgemeten beschouwingen over de nieuwste 'Macbeth' of 'Don Carlos' zijn 'passé'. (alinea 5)

Waarom is het woord 'passé' tussen aanhalingstekens geplaatst?Question

24e
'Een goede recensie verdedigt zichzelf', daarvan is hij overtuigd, hoewel er ook genoeg zijn 'waarvan je de voorrijkosten er nog maar uit moet zien te halen'. (alinea 8)

Waarom staat er voor 'hoewel' een komma?