Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

 Maak nu de proeftoets om na te gaan of je de stof beheerst. Bepaal daarna in overleg met je docent(e), of je delen van de stof moet herhalen of dat je verder kunt werken.
Question

1Welke drie tekstdoelen kun je onderscheiden bij persuasieve teksten?Question

2Op welke twee manieren kun je de betrouwbaarheid van de informatie in een tekst tonen aan de lezer?Question

3Wat is in een tekst het verschil tussen een toelichting en een verklaring?Question

4In welk deel van een tekst vind je vaak de aanleiding voor het schrijven ervan?Question

5Welke functie heeft het slot van een uiteenzetting of een betoog?Question

6Welke twee tekstvormen passen bij de verschijnsel-en-besprekingstructuur?Question

7Noteer drie signaalwoorden die een oorzakelijk verband aangeven.Question

8a. In welke tekstsoorten vind je vaak een samenvattend slot?
b. In welke tekstsoorten tref je meestal een concluderend slot aan?Question

9Noem drie manieren om een pakkende inleiding te schrijven.Question

 Geef van de volgende formuleringen met goed of fout aan of ze zijn toegestaan in een goede samenvatting van een tekst.
Question

10aDe schrijver geeft aan dat de economische belangen voorop staan.Question

10bEen gevolg van de macht van de media is dat politici erg op hun hoede zijn.Question

10cIn deze tekst wijst de auteur op twee belangrijke verschillen.Question

11a.  Wat verstaan we onder een metafoor?
b.  Geef een voorbeeldzin met een metafoor.Question

12Hoe kun je met leestekens het verschil aangeven tussen een beperkende bijvoeglijke bijzin en een uitbreidende bijvoeglijke bijzin? Leg dat uit aan de hand van een of twee voorbeeldzinnen.Question

 

Lees de tekst ' Dagbladcritici moeten zelf hun kritieken bevechten .'

(Klik op de titel om het venster met de tekst te openen, wanneer je de tekst bij het beantwoorden van een vraag nogmaals wilt lezen, klik dan op tekst)
Beantwoord daarna de onderstaande vragen.

Question

13Welk schrijfdoel heeft deze tekst?             Tekst.Question

14Voor welk soort publiek is de tekst geschreven?              Tekst.Question

15Welk middel hanteert de auteur om de tekstgegevens betrouwbaar te laten overkomen?              Tekst.Question

16Welke tekststructuur herken je in de tekst? Kies uit:              Tekst.Question

17Met welk begrip kan de functie van alinea 2 ten opzichte van de rest van de tekst het beste benoemd worden?              Tekst.Question

18a. Welke functie(s) heeft de inleiding van deze tekst?
b. Welke functie(s) herken je in het slot?              Tekst.Question

19Geef de opbouw van de redenering van Peter Liefhebber weer. (alinea 9)              Tekst.Question

20Vat de tekst samen in maximaal zeventig woorden.              Tekst.Question

21Noteer van de volgende woordparen het woord in de goede spelling.

a. klarinettist/klarinetist
b. boeddhist/boedhist
c. fassinerend/fascinerend
d. guerilla/guerrilla
e. apparaat/apperaat
f. regiseur/regisseur
g. tatoëren/tatoeëren
h. experiment/expiriment
i. alergisch/allergisch
j. papegaai/papagaai
k. faillisement/faillissement
l. verukkelijk/verrukkelijk
m. gezindte/gezinte
n. stiekum/stiekem
o. accuut/acuutQuestion

22Noteer van de volgende woordparen het woord in de goede spelling.

a. enquête/enquète
b. gemeleerd/gemêleerd
c. carriêre/carrière
d. introducee/introducée
e. crêpepapier/crèpepapier
f. comite/comité
g. caissiêre/caissière
h. scene/scène
i. uberhaupt/überhaupt
j. façade/facadeQuestion

23Noteer de verleden tijd en het voltooid deelwoord van de volgende werkwoorden.
a. racen - -
b. basketballen - -
c. bingoën - -
d. lunchen - -Question

 Bij de volgende zinnen uit de tekst moeten interpunctieregels worden gegeven.
Question

24aBeroerd, belazerd, magnifiek, uit de kunst: we willen een oordeel over de voorstelling. (alinea 1)

Verklaar het gebruik van de komma's in deze zin.Question

24bBeroerd, belazerd, magnifiek, uit de kunst: we willen een oordeel over de voorstelling. (alinea 1)

Waarom staat er een dubbele punt voor het tweede deel van de zin?Question

24cLange, breed uitgemeten beschouwingen over de nieuwste 'Macbeth' of 'Don Carlos' zijn 'passé'. (alinea 5)

Verklaar de aanhalingstekens bij 'Macbeth' en 'Don Carlos'.Question

24dLange, breed uitgemeten beschouwingen over de nieuwste 'Macbeth' of 'Don Carlos' zijn 'passé'. (alinea 5)

Waarom is het woord 'passé' tussen aanhalingstekens geplaatst?Question

24e'Een goede recensie verdedigt zichzelf', daarvan is hij overtuigd, hoewel er ook genoeg zijn 'waarvan je de voorrijkosten er nog maar uit moet zien te halen'. (alinea 8)

Waarom staat er voor 'hoewel' een komma?