Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waardoor wordt de bedrijfskolom van een product korter?

Question

2
In welk van de onderstaande gevallen is sprake van een zeer vergaande integratie?

Question

3
De directie van een tuincentrum is van mening dat het nogal seizoengebonden karakter van zijn afzet een zwakte vormt van de onderneming. Het management wil die zwakte verkleinen door het voeren van een passende strategie.
Wat komt voor het tuincentrum het meest in aanmerking?


Question

4
Tot welke sector behoort het hoger beroepsonderwijs?


Question

5
Wat draagt niet bij tot de onderhandelingskracht van leveranciers?


Question

6
Wat is geen verschijnsel dat past bij een oplopende conjunctuur?

Question

7
Welke invloed heeft een daling van de dollarkoers (ten opzichte van de euro) voor inkoopkosten van Nederlandse ondernemingen?


Question

8
Het onderzoek naar de concurrentieverhoudingen, ook wel bedrijfstakanalyse genoemd, neemt een belangrijke plaats in bij het verkennen van de externe omgeving. In welk van de onderstaande gevallen is geen sprake van een factor die medebepalend is voor de intensiteit van de concurrentie?

Question

9
Met welk deel van de economische theorie hebben we te maken als wordt geanalyseerd hoe de prijs van bijvoorbeeld voedermaïs tot stand komt?


Question

10
Een kaashandelaar besluit naast zijn uitgebreid assortiment kaas ook een bescheiden keus aan kwaliteitswijnen te gaan verkopen.
Is hier sprake van specialisatie of van parallellisatie en wordt zijn assortiment hierdoor breder of dieper?