Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In een hoofdzin kun je onderwerp en persoonsvorm van elkaar scheiden.

Question

2
Verbinden nevenschikkende voegwoorden een hoofdzin met een bijzin?

Question

3
Hij gaat naar huis, als alle schriften zijn nagekeken. Deze zin is

Question

4
Bij de afscheidsmusical huilen veel kinderen tranen met tuiten. Deze zin is

Question

5
Zij is erg lenig, want zij zit al jaren op ballet. Deze zin is

Question

6
Is de ondergeschikte bijzin gezegde in deze zin?
Dit is wat ik altijd wilde weten.

Question

7
Wat is de hoofdzin?
Toen hij belde, sliep ik.

Question

8
Wat is de hoofdzin?
Ik wil dat je meegaat.

Question

9
Welke voegwoorden zijn onderschikkend?

Question

10
De ondergeschikte bijzin is onderwerp in deze zin.
Hij kan niet geloven dat zij juf is.

Question

11
Hij is goed in taal, maar zij kan erg goed rekenen. Deze zin is

Question

12
Wat is de hoofdzin?
Wij horen dat jij mooi zingt.

Question

13
Maak van de volgende zinnen één zin.

Jullie mogen naar buiten. Jullie taak moet wel af zijn.
Jullie mogen naar buiten,
jullie taak af is.

Question

14
Als je wilt, mag je me helpen met het uitdelen van de rapporten. Deze zin is

Question

15
De ondergeschikte bijzin is onderwerp in deze zin.
Ik zorg er altijd voor, dat zij goed opletten.