Questionmark Perception
Jul 13 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar de foto's op bladzijde 20 en 21 van je boek.
Zoek bij elke foto het goede woord.