Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wanneer was de tijd van pruiken en hoepelrokken?
Klik het goede antwoord aan.

Question

2
De schoolmeester was vroeger heel streng.
Welke straf gaf hij kinderen die niet luisterden?
Klik het goede antwoord aan.

Question

3
Wat is een diligence?
Klik het goede antwoord aan.
Een diligence is:

Question

4
In de volgende zinnen lees je iets over het reizen van vroeger.
Klik de goede zinnen aan.

Question

5
Rijke mensen wonen in een landhuis buiten de stad, arme mensen in een kelderwoning. Hieronder staan enkele zinnen.
Klik de goede zinnen aan.

Question

6
In de 18e eeuw wonen de arme mensen in slechte huizen.
Waarom is dat ongezond?
Klik de goede antwoorden aan.

Question

7
Sommige dingen die je geleerd hebt over vroeger komen nu niet meer voor. Andere dingen wel.
Klik de dingen aan die vroeger én nu kunnen voorkomen.

Question

8
Rijke kooplieden trekken weg uit de stad. Ze bouwen huizen bij de rivier.
Waarom bouwen ze hun huis aan de rivier?
Klik het goede antwoord aan.
Ze bouwen hun huis aan de rivier, want:

Question

9
Er bestaan nog geen fabrieken of kantoren in de 18e eeuw. De mensen werken thuis. Hoe noem je dat thuiswerken?
Klik het goede antwoord aan.
Thuiswerken noem je ook wel:

Question

10
De rijke mensen lazen de krant. Wat stond er in de krant?
Klik het goede antwoord aan.
In de krant stond(en):