Questionmark Perception
Apr 26 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe heet de wetenschap die zich bezighoudt met de overerving van eigenschappen?
Question

2

Welk hormoon zet de melkklieren aan tot melkproductie?
Question

3
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Question

5

Welke van onderstaande organen maken deel uit van het baringskanaal? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
Hoe wordt de à terme datum berekend?
Question

7
Bekend is dat bruine oogkleur wordt veroorzaakt door een dominant allel en dat het allel voor blauwe ogen recessief is. Een vrouw heeft bruine ogen, haar man heeft blauwe ogen.
Hoe is het genotype voor oogkleur van beiden, of is dit niet te zeggen?
Question

8

Welke parameters bepalen de apgarscore bij een pasgeboren baby? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Tijdens de geboorte maakt het hoofdje van een kind in achterhoofdsligging twee draaien.
Welke zijn dat achtereenvolgens?
Question

10
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?