Questionmark Perception
Nov 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Maak de zinnen compleet. Kies uit: meer of minder.

Colostrum bevat
eiwit dan rijpe moedermelk.
Colostrum bevat
vet dan rijpe moedermelk.
Colostrum bevat
suikers dan rijpe moedermelk.
De eerste slokken rijpe moedermelk die een zuigeling binnenkrijgt bevat
water dan de achtermelk (melk aan het einde van de voeding).
De eerste slokken rijpe moedermelk die een zuigeling binnenkrijgt bevat
vet dan de achtermelk.
Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Al vroeg in de zwangerschap verkleuren de vulva, portio en vaginawand van roze naar blauwrood. Dit verschijnsel noem je het
Dit verschijnsel is het gevolg van een toename van de

Tijdens de zwangerschap ontstaat in het ostium uteri een slijmophoping. Dat is de

De verloskundige kan door palpatie van de
de stand van de uterus vaststellen.
Question

3
Het allel voor kleurenblindheid is recessief en ligt op het X-chromosoom. Kun je met zekerheid zeggen dat de vader van een kleurenblind meisje zelf ook kleurenblind is?
Question

4
Wat wordt bedoeld met amenorroe?
Question

5
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
Wat is heksenmelk?
Question

7
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?
Question

8

Wat is van toepassing op (de groei van) een pijpbeen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies uit: entoderm, mesoderm of ectoderm.

Botten ontwikkelen zich uit het
.
De grote hersenen ontwikkelen zich uit het
.
Skeletspieren ontwikkelen zich uit het
.
De longen ontwikkelen zich uit het
.
De huid ontwikkelt zich uit het
.
Het maag-darmkanaal ontwikkelt zich uit het
.
Het hart ontwikkelt zich uit het
.
De geslachtsorganen ontwikkelen zich uit het
.
De zintuigen ontwikkelen zich uit het
.
De nieren ontstaan uit het
.
Question

10
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.