Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?
Question

2
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

3

Wat is van toepassing op (de groei van) een pijpbeen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Wat is van toepassing op het fenotype en het genotype? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Question

7
Wat wordt bedoeld met amenorroe?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

9

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.