Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het allel voor kleurenblindheid is recessief en ligt op het X-chromosoom. Kun je met zekerheid zeggen dat de vader van een kleurenblind meisje zelf ook kleurenblind is?
Question

2
Een zwangere vrouw draagt door haar groeiende buik een steeds groter gewicht aan de voorkant van haar lichaam. Haar wervelkolom wordt steeds zwaarder belast en ondergaat een verandering van de kromming. Hoe noem je deze verandering?
Question

3

Wat is van toepassing op (de groei van) een pijpbeen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Wat is van toepassing op het fenotype en het genotype? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Welk hormoon zet de melkklieren aan tot melkproductie?
Question

6
Waardoor ontstaat de ascensus medullae?
Question

7

Als een moeder haar baby borstvoeding geeft, treedt de toeschietreflex op. Wat is de prikkel voor deze reflex?
Question

8

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.