Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies uit: dermatoom, extremiteitsknoppen, neurale buis, ruggenmerg of somieten.

De neurale groeve groeit aan de bovenkant dicht en heet dan
.
Uit de neurale buis ontwikkelt zich het
.
De oersegmenten worden ook wel
genoemd.
Een huidsegment van een somiet heet een
.
Bij een embryo van zes weken zijn de ledematen als
zichtbaar.
Question

3

Waaruit bestaat de nageboorte?
Question

4
Welk hormoon zorgt er na de nidatie voor dat de menstruatie uitblijft?
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Wat is het gevolg van het drastisch dalen van de progesteronconcentratie in het bloed van de à terme zwangere?
Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De ductus arteriosus is een verbinding tussen de vena cava superior en de aorta.
Het foramen ovale bevindt zich in het septum cordis ter hoogte van de linker en rechter ventrikel.
Het bloed dat door de ductus venosus stroomt, bevat relatief weinig zuurstof.
De vena umbilicalis bevat zuurstofrijk bloed.
De stroomrichting van het bloed in de arteriae umbilicales is naar de foetus toe.
Het bloed in de arteriae umbilicalis bevat meer koolstofdioxide dan het bloed in de vena umbilicalis.
Question

8
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

9

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

10
Wat wordt bedoeld met amenorroe?