Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Als een moeder haar baby borstvoeding geeft, treedt de toeschietreflex op. Wat is de prikkel voor deze reflex?
Question

2

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Question

4

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Wat is van toepassing op (de groei van) een pijpbeen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7
Waardoor ontstaat de ascensus medullae?
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
Question

9
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.

Question

10
Hoe heet de wetenschap die zich bezighoudt met de overerving van eigenschappen?