Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is van toepassing op het fenotype en het genotype? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
Question

3

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.

Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
Question

5
Bekend is dat bruine oogkleur wordt veroorzaakt door een dominant allel en dat het allel voor blauwe ogen recessief is. Een vrouw heeft bruine ogen, haar man heeft blauwe ogen.
Hoe is het genotype voor oogkleur van beiden, of is dit niet te zeggen?
Question

6
Een kind heeft een eigenschap die veroorzaakt door een autosomaal, recessief allel. Hoe is dat te verklaren?
Question

7
Op welk moment in de zwangerschap differentiëren de geslachtsorganen tot mannelijk of vrouwelijk?
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

9
Het allel voor kleurenblindheid is recessief en ligt op het X-chromosoom. Kun je met zekerheid zeggen dat de vader van een kleurenblind meisje zelf ook kleurenblind is?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.