Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Een zwangere vrouw draagt door haar groeiende buik een steeds groter gewicht aan de voorkant van haar lichaam. Haar wervelkolom wordt steeds zwaarder belast en ondergaat een verandering van de kromming. Hoe noem je deze verandering?
Question

2
Hoe wordt de à terme datum berekend?
Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De vena umbilicalis bevat zuurstofrijk bloed.
Het bloed in de arteriae umbilicalis bevat meer koolstofdioxide dan het bloed in de vena umbilicalis.
De ductus arteriosus is een verbinding tussen de vena cava superior en de aorta.
Het foramen ovale bevindt zich in het septum cordis ter hoogte van de linker en rechter ventrikel.
De stroomrichting van het bloed in de arteriae umbilicales is naar de foetus toe.
Het bloed dat door de ductus venosus stroomt, bevat relatief weinig zuurstof.
Question

4
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?
Question

5
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.

Question

6

Welk hormoon zet de melkklieren aan tot melkproductie?
Question

7
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

8

De levensloop van een mens kan in een aantal ontwikkelingsstadia worden verdeeld, resulterend in acht opeenvolgende fasen. Hieronder staan de fasen genoemd. Zet ze in chronologische volgorde. Begin bij de neonatale fase.

Question

9
Wat wordt bedoeld met amenorroe?
Question

10

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.