Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het allel voor kleurenblindheid is recessief en ligt op het X-chromosoom. Kun je met zekerheid zeggen dat de vader van een kleurenblind meisje zelf ook kleurenblind is?
Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Het
is verantwoordelijk voor de lengtegroei bij kinderen.
De groeispurt tijdens de pubertijd wordt behalve door het groeihormoon ook gestimuleerd door

De celstofwisseling en de celgroei worden tijdens het hele leven gestimuleerd door de
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Onder invloed van oxytocine produceert de neurohypofyse van de moeder prostaglandines.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie oestrogenen in het bloed van de moeder een maximum.
Oxytocine wordt vlak voor de bevalling zowel door de moeder als door het ongeboren kind geproduceerd.
Oxytocine zorgt ervoor dat de uteruswand sterker gaat samentrekken.
Vlak voor de bevalling bereikt de concentratie progesteron in het bloed van de moeder een maximum.
Question

4
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6
Waardoor ontstaat de ascensus medullae?
Question

7
Wat wordt bedoeld met amenorroe?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De totale erfelijke code van de mens noem je het genoom.
Het karyogram van een vrouw is meestal hetzelfde als dat van haar zoon.
Elke lichaamscel van de mens bevat het genoom van de vader en van de moeder.
De menselijke geslachtscel is altijd diploïd.
Question

9

Welk hormoon zet de melkklieren aan tot melkproductie?
Question

10
Welk hormoon zorgt er na de nidatie voor dat de menstruatie uitblijft?