Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Eén liter water is ml.

Question

2
Een munt van 2 euro weegt 8,5 gram. 40 van deze munten wegen gram.

Question

3
53 : 100 =

Question

4
Een kikker kan een sprong maken van 5,35 m, dat is cm.

Question

5
Rond af op twee cijfers achter de komma.
9,0919 wordt

Question

6
Rond af op twee cijfers achter de komma.
2,8347 wordt

Question

7
Een serie boeken bestaat uit 6 even dikke boeken. Ze zijn elk 2,3 cm dik. De hele serie is samen mm dik.

Question

8
Rond af op twee cijfers achter de komma.
8,6781 wordt

Question

9
Een munt van 5 eurocent weegt 3,9 g. Er gaan ruim van deze munten in een kilo.

Question

10
37 : 100 =