Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Natuurkunde deel 2 B&W - Hoofdstuk 07

Question

1
25 hPa komt overeen met;

Question

2
Als een hoeveelheid gas bij gelijkblijvende temperatuur wordt gecomprimeerd, zal de inwendige energie;

Question

3
Er wordt 12 liter lucht van 1 bar en 20 oC bij gelijkblijvende temperatuur samengeperst tot 0,5 liter. De druk stijgt dan tot;

Question

4
Er wordt 12 liter lucht van 1 bar en 20 oC samengeperst tot 0,5 liter. De temperatuur stijft tot 100 oC. De druk stijgt dan tot;

Question

5
Er wordt 12 liter lucht van 1 bar en 20 oC samengeperst tot 0,5 liter. Tot welke temperatuur moet men de lucht vervolgens verwarmen om een einddruk van 50 bar te krijgen?

Question

6
Als de temperatuur gelijk blijft, is het verband tussen druk en volume van een afgesloten hoeveelheid gas;

Question

7
Als de volume gelijk blijft, is het verband tussen temperatuur en druk van een afgesloten hoeveelheid gas;

Question

8
Bij een isochoor proces geldt;

Question

9
Een cilinder bevat 12 liter lucht van 20 oC bij een druk van 1 bar. De massa van de lucht is;

Question

10
Een cilinder bevat 100 liter zuurstof bij een druk van 50 bar en een temperatuur van 293 K. De massa van de zuurstof in de cilinder is;

Question

11
De soortelijke warmte bij een constant volume van helium bedraagt;

Question

12
In een cilinder wordt 10 g lucht bij gelijkblijvende druk verhit van 20oC tot 920 oC. Daarbij levert het gas aan uitwendige arbeid;

Question

13
In een cilinder wordt 10 g lucht bij gelijkblijvende druk verhit van 20 oC tot 920 oC. Daarvoor is aan energie nodig;

Question

14
In een cilinder wordt 10 g lucht bij gelijkblijvend volume verhit van 20 oC tot 920 oC. Daarvoor is aan energie nodig;

Question

15
In een cilinder wordt 10 g lucht bij gelijkblijvend volume verhit van 20 oC tot 920 oC. Daarbij levert het gas aan uitwendige arbeid;