Questionmark Perception
Jun 18 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.
Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Question

2

Uit welke chemische elementen bestaan koolhydraten?
Question

3
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Question

4

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?
Question

5

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.