Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

3

Uit welke chemische elementen bestaan koolhydraten?
Question

4

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?
Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.