Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Question

2

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?
Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Question

4

Uit welke chemische elementen bestaan koolhydraten?
Question

5

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.