Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke periode hoort bij de tijd van de wereldoorlogen?

Question

2
Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog?
Kies uit 10 mei 1940, 1939, 5 mei 1945, 1944

De Tweede Wereldoorlog begon in

De Tweede Wereldoorlog in Nederland begon in

Nederland werd weer vrij in

Question

3
De Geallieerden zijn landen die samen tegen Duitsland vechten.
Klik de landen aan die tot de Geallieerden behoren.

Question

4
Hitler geeft de Joodse mensen de schuld van alle ellende. Hij wil alle Joden oppakken. Hoe heet dat?

Dit heet de

Question

5
Uit welk land komt Anne Frank met haar ouders?

Anne Frank komt uit


Naar welk land vlucht Anne Frank?

Anne Frank vlucht naar

Question

6
Er zijn twee landen die in oorlog gaan tegen Duitsland. Klik deze twee landen aan.

Question

7
Waarom was er in Nederland na de oorlog ook verdriet?
Klik de twee goede antwoorden aan.

Question

8
Als je emigreert kom je dan Nederland in of ga je dan Nederland uit?
Klik het goede antwoord aan.

Question

9
Waarom worden arbeidskrachten uit het buitenland 'gastarbeiders' genoemd?

Ze worden 'gastarbeiders' genoemd omdat

Question

10
Wat is dit voor een beeld?

Question

11
Waarom komen mensen als vluchteling naar Nederland?
Klik het foute antwoord aan.

Question

12
In Europa werken veel landen samen. Die landen maken afspraken over milieu, handel en veiligheid. Die landen zijn lid van de Europese Unie.

Is de zin hierboven goed of fout?
Klik het goede antwoord aan.