Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Uit welke delen bestaat een synaps?
Question

2

Door welk proces wordt het concentratieniveau van de meeste hormonen in het bloed gehandhaafd?
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Op welke manier beïnvloedt het parathormoon de terugresorptie in de nieren?

Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het vasomotorisch centrum wordt teruggekoppeld door middel van sensorische informatie vanuit het hart.
Het hartregulatiecentrum ligt in de wand van de arcus aortae.
Het vasomotorisch centrum ligt in het verlengde merg.
Neurale regulatie van de bloeddruk vindt plaats via zenuwen van het animale zenuwstelsel.
Het vasomotorisch centrum maakt deel uit van het vegetatieve zenuwstelsel.
Question

7
Wat wordt met de term neuroglia aangegeven?
Question

8
Welke delen van de hersenen maken deel uit van het limbische systeem? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Op welke twee verschijnselen berust de handhaving van de rustpotentiaal van een zenuwcel?
Question

10
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.