Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Renine is een weefselhormoon.
Zodra de bloeddruk stijgt, wordt renine aan het bloed afgegeven.
Onder invloed van angiotensine vindt vasodilatie van de arteriolen plaats.
Angiotensine heeft een bloeddrukverhogend effect in het hele lichaam.
Renine stimuleert de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine.
Question

3

Welk hormoon stimuleert de pancreas tot de afgifte van pancreassap?
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Welke van de hier genoemde klieren is endocrien?
Question

7

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

8

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?

Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.
Question

10
Wat is van toepassing op de werking van adrenaline? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.