Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat zijn gonadotrope hormonen?
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Welk hormoon zorgt er na de nidatie voor dat de menstruatie uitblijft?
Question

4

Onder invloed van ADH vindt in de nieren terugresorptie van water plaats. Waar gebeurt deze terugresorptie?
Question

5

Welke hersenzenuwen zijn gemengde zenuwen?
Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

LH stimuleert de ovulatie.
LH stimuleert de ontwikkeling van het corpus luteum.
Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt geremd door progesteron.
Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt gestimuleerd door progesteron.
Na de bevruchting stopt het corpus luteum met de afgifte van progesteron.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Question

9
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

10

Wat is van toepassing op hersenvocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.