Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat zijn gonadotrope hormonen?
Question

2
Op welke manier beïnvloedt aldosteron de mineralenhuishouding van het bloedplasma?
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Insuline bevordert de glucoseopname in de cellen.
Glycogeen wordt onder invloed van insuline afgebroken.
Insuline stimuleert de vorming van glycogeen.
Glycogeenopslag vindt voornamelijk in de lever plaats.
Als de bloedsuikerwaarde te laag is, neemt de glucagonproductie toe.
Bij toename van het glucagongehalte daalt de glucoseconcentratie in het bloed.
Question

5

Welk effect heeft gastrine op de spijsvertering?
Question

6

Wat is het verschil tussen sensorische input en motorische output bij de werking van het zenuwstelsel?
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De braakreflex is een
De buikhuidreflex is een
De speekselreflex is een
Het corneareflex is een
De mictiereflex is een
De kniepeesreflex is een
De pupilreflex is een
De terugtrekreflex is een
Question

9
Welke van de hier genoemde hormonen worden tot de weefselhormonen gerekend? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Welke hersenzenuw reguleert onder andere de klierwerking van het spijsverteringsstelsel?