Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wanneer in de menstruele cyclus is de lichaamstemperatuur een halve graad hoger?
Question

2

Hieronder staan de fasen van de reflexboog. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de prikkel.

Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Bij toename van het glucagongehalte daalt de glucoseconcentratie in het bloed.
Insuline bevordert de glucoseopname in de cellen.
Als de bloedsuikerwaarde te laag is, neemt de glucagonproductie toe.
Glycogeen wordt onder invloed van insuline afgebroken.
Insuline stimuleert de vorming van glycogeen.
Glycogeenopslag vindt voornamelijk in de lever plaats.
Question

4
Welke van de hier genoemde hormonen worden tot de weefselhormonen gerekend? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Hoe heten de neurosecretoire cellen van de epifyse cerebri en welk hormoon maken ze?
Question

9

Waaruit bestaat de cortex van het cerebrum hoofdzakelijk?
Question

10

Wat is van toepassing op de maagsapproductie? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.