Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Uit welk type neuronen bestaan de voorhoorns van het ruggenmerg hoofdzakelijk?
Question

2
Wat is de functie van de bloed-liquorbarrière?
Question

3
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?
Question

4

Wat is van toepassing op de maagsapproductie? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Wat gebeurt er als de hypofyse door de concentratie thyroxine in het bloed negatief teruggekoppeld wordt?
Question

6

Welk hormoon zet de melkklieren aan tot melkproductie?
Question

7
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De myelineschede rond een axon wordt door het neuron zelf gevormd.
Een zenuwcel heeft meerdere dendrieten, maar slechts één axon.
De impulsrichting in de axon is van het zenuwcellichaam af.
Gliacellen zijn gespecialiseerde neuronen.
De dendrieten van zenuwcellen zijn omgeven door een myelineschede.
Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Vitamine D is noodzakelijk voor de goede werking van het parathormoon.
Calcitonine verhoogt het calciumgehalte van de botten.
Calcitonine wordt in de bijschildklieren gevormd.
De cellen die calcitonine maken, worden C-cellen genoemd.
Het parathormoon en calcitonine zijn elkaars antagonisten.
Calcitonine remt calciumuitscheiding door de nieren.
Question

10

Wat is de functie van het cerebellum?