Questionmark Perception
Dec 11 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Welk effect heeft gastrine op de spijsvertering?
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Kies het juiste antwoord.

Mineralocorticoïden worden geproduceerd door
Neurosecretoire cellen bevinden zich in
Cortisol wordt gemaakt door
Adrenaline is een hormoon van
Het sympathische deel van het vegetatieve zenuwstelsel zorgt voor de aansturing van
Geslachtshormonen worden geproduceerd door
De adenohypofyse zorgt door middel van ACTH voor de aansturing van
Question

6

Wat is de werking van FSH bij de man?
Question

7

Op welk moment bij het slikken start de slikreflex?
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Insuline bevordert de glucoseopname in de cellen.
Insuline stimuleert de vorming van glycogeen.
Als de bloedsuikerwaarde te laag is, neemt de glucagonproductie toe.
Glycogeenopslag vindt voornamelijk in de lever plaats.
Bij toename van het glucagongehalte daalt de glucoseconcentratie in het bloed.
Glycogeen wordt onder invloed van insuline afgebroken.
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Hydrocortison verhoogt de glucoseconcentratie van het bloed.
Hydrocortison is een antagonist van insuline.
Hydrocortison koppelt de ACTH-aanmaak positief terug.
Onder invloed van stress wordt door het bijniermerg meer hydrocortison afgegeven.
Hydrocortison werkt remmend op ontstekingsverschijnselen.
Hydrocortison stimuleert de vorming van antistoffen.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.