Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

2
Wat is van toepassing op de werking van adrenaline? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.
Question

5
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

6

Welke achtereenvolgende gebeurtenissen leiden tot een actiepotentiaal en de erna optredende depolarisatie? Begin bij 'De celmembraan wordt doorlaatbaar voor natrium.'

Question

7

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

8

Uit welke delen bestaat de hersenstam?
Question

9
Hoe heet de zenuw die het strottenhoofd innerveert?
Question

10
Op welke manier beïnvloedt aldosteron de mineralenhuishouding van het bloedplasma?