Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Langs welke hersenzenuwen lopen impulsen bij de smaakgewaarwording?
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
Question

3

Wat is het verschil tussen sensorische input en motorische output bij de werking van het zenuwstelsel?
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Wat is van toepassing op melatonine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Door welk proces wordt het concentratieniveau van de meeste hormonen in het bloed gehandhaafd?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Op welke twee verschijnselen berust de handhaving van de rustpotentiaal van een zenuwcel?
Question

10
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Endorfine is een
Acetylcholine is een
Adrenaline is een
Serotonine is een
Een impuls wordt bij de postsynaptische membraam opgewekt door een
Er worden bij de postsynaptische membraan geen impulsen opgewekt door