Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoeveel blokken telt dit bouwsel?

Question

2
Welke stempel is goed?

Stempel
is goed.

Question

3
Lees de volgende uitspraken bij deze tekening.

I De oppervlakte van de cirkel is kleiner dan 4 m².

II De oppervlakte van de cirkel is groter dan 2 m².

Zijn deze uitspraken waar of niet waar?

Question

4
Bereken de oppervlakte van deze driehoek in hokjes.


Question

5
Je houdt op een zonnige dag een vierkant stuk karton vlak boven de grond. Welke schaduwen kun je dan maken?

Question

6
Wat hoort bij elkaar?

Question

7
Vul in: de lengte van een voetbalveld is ongeveer ...

Question

8
Een rechthoekig stuk grond van 40,9 meter breed en 59,1 meter lang wordt met een enkelvoudige draad afgezet.
Hoeveel meter draad is daarvoor nodig?

Question

9

Wat kan evenveel inhoud bevatten als de hoeveelheid vloeistof hieronder?

Question

10
Inti gaat tegels leggen. Hoeveel tegels heeft hij nodig voor een terras van 4 bij 8 meter? Elke tegel meet 50 bij 50 cm.

Vul in:
tegels