Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Van welke aard zijn de gegevens die worden genoteerd op de betalingsbalans van een land?


Question

2
Uit welke deelrekeningen bestaat de lopende rekening van de betalingsbalans?


Question

3
Op welke deelrekening van de betalingsbalans worden de aflossingen op buitenlandse schuld geboekt?


Question

4
Wat verstaat men onder directe investeringen op de betalingsbalans?

Question

5
Voor een land zijn de volgende gegevens met betrekking tot het buitenlands betalingsverkeer bekend over een bepaald jaar (zie tabel).
Alle bedragen luiden in miljarden euro's.
Hoe groot was het saldo van de niet-monetaire sectoren?Question

6
Voor een land zijn de volgende gegevens met betrekking tot het buitenlands betalingsverkeer bekend over een bepaald jaar (zie tabel).
Alle bedragen luiden in miljarden euro's.
Met welk bedrag namen de officiële reserves toe of af in dat jaar?Question

7
Een Nederlandse importeur doet een girale betaling in Amerikaanse dollars aan een leverancier in San Francisco ten laste van de eurorekening die hij bij zijn bank in Nederland aanhoudt. Welk gevolg heeft deze betaling voor het bankenverkeer (bancaire financiële transacties) op de Nederlandse betalingsbalans?


Question

8
Wat maakt geen deel uit van de officiële reserve van de Europese Centrale Bank?


Question

9
Waarom is het van belang dat de valuta van een land waarheen men exporteert convertibel zijn?


Question

10
In welk geval spreekt men van binnenlandse overbesteding?