Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Lees de zinnen. Klik het goede antwoord aan.

Question

2
Dieren sterven op verschillende manieren uit. Klik de drie goede zinnen aan.

Question

3

Wat is goed voor de otter? Klik de vier goede antwoorden aan.

Question

4
Waar of niet waar? Klik het goede antwoord aan.

Je beschermt het koraalrif door koraal te kopen.
Koraal dat je kunt kopen, is opgedoken en van het koraalrif afgebroken.
Mensen in dierentuinen proberen koraal te laten groeien.
Het is makkelijk om koraal te laten groeien.
Koraal groeit heel erg langzaam en het is erg kwetsbaar.
Het koraalrif is een ideale plek om te leven voor vissen en haaien.
Koraal groeit in warme, diepe zeeën.

Question

5
Welke twee zinnen zijn waar? Klik ze aan.

Question

6
Welke belangen hebben deze mensen het kappen van een oerbos?

Question

7
Lees de zinnen. Hebben ze te maken met het broeikaseffect of met fotosynthese?

Question

8
Het klimaat is de laatste vijftig jaar geworden. De meeste klimaatdeskundigen denken dat de temperatuur nog verder zal stijgen. Dat komt door de uitstoot vanHet opwarmen van de aarde heet het

Question

9
In welke situaties gebruik je groene energie? Klik de drie goede antwoorden aan.

Question

10
Op sommige plekken zijn het water en de lucht schoon. Er leven allerlei soorten planten en dieren.
Wat kun je zeggen over zo'n gebied? Klik het goede antwoord aan.
Op zo'n plek is er sprake van