Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Kijk naar de tekening.

Kies bij elke vraag de goede letter.

Question

2

Wat laten deze tekeningen zien?

Question

3
De rivier neemt stenen mee.
De stenen worden steeds kleiner.
Wat ontstaat er dan?
Zet deze woorden in de goede volgorde: grind - klei - stenen - zand.

, , ,

Question

4

Wat kun je op dit plaatje goed zien?

Question

5

Bij Basel (vak A4/5) is gif in de rivier gestroomd.
Welke plaats zal daar ook last van hebben?

Question

6
Zoek bij elke foto de goede plek op de kaart.

Question

7
Welke hoofdstad ligt aan de Donau?

Question

8
Gletsjers spelen een belangrijke rol bij het verhuizen van bergen.
Wat doet een gletsjer?

Question

9
Welke zin past het best bij deze kaart?

Question

10
De begroeiing in de bergen is niet overal hetzelfde.
Het ligt eraan hoe hoog je bent.
Wat is de goede volgorde, van laag naar hoog?