Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 22 en 23 in je leerlingenboek. Lees de tekst en kijk naar de plaatjes. Wat zou er gebeuren als de stroom in de klas nu uit zou vallen? Klik de drie goede antwoorden aan.