Questionmark Perception
Jul 09 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Welke producten komen van een akkerbouwbedrijf?
En welke producten komen van een veeteeltbedrijf?
Klik de goede rondjes aan.

aardappels
graan
melk
suikerbieten
vlees