Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Een reclasseringswerker is bang voor zijn agressieve cliënt. Hij probeert van alles te regelen om deze cliënt tevreden te houden. Op welk niveau handelt de reclasseringswerker volgens de ontwikkelingstheorie van Kohlberg?

Question

2
Een sociaal werker wordt opgeroepen om vroeghulp te geven aan een jongere die net in verzekering is gesteld. Als hij de cel binnenstapt, zegt de jongen tegen hem: “Wij zijn vrienden.” De sociaal werker vraagt zich af in hoeverre hij zich inderdaad als een vriend dient op te stellen. Om wat voor soort moreel issue gaat het vooral in deze casus?

Question

3
Een sociaal werker begeleidt een cliënt die is verwikkeld in een conflictueuze echtscheiding. Hij heeft al een paar keer te kennen gegeven de nieuwe vriend van zijn vrouw iets aan te doen. De cliënt lijkt het conflict op de spits te willen drijven. Om wat voor een soort moreel issue gaat het vooral in deze casus?

Question

4
Sabrina, een meisje van 14 jaar, vertelt aan de sociaal werker op school dat zij door haar stiefvader wordt betast. Sabrina wil niet dat de sociaal werker ook maar iets hierover aan anderen doorvertelt. Na het gesprek twijfelt de sociaal werker. Moet hij het AMK (Advies en Meldpunt voor Kindermishandeling) inschakelen wat in strijd is met zijn geheimhoudingsplicht? Of moet hij niets doen? Maar dan komt het welzijn en de gezondheid van Sabrina in gevaar. Hoe ervaart de sociaal werker deze moreel relevante situatie?

Question

5
De filosoof Jan Verplaetse beschrijft een toekomstscenario van het Europese recht waarin begrippen als ‘schuld’ en ‘verantwoordelijkheid’ niet worden gebruikt. Hij stelt: ‘Niemand draagt schuld voor het verdienstelijke of het afschuwelijke. Welk meta-ethisch inzicht ligt ten grondslag aan een dergelijk toekomstscenario?

Question

6
Onder cognitieve flexibiliteit wordt verstaan:

Question

7
Iemand die zich van de ene in de andere hype stort, zonder zich hieraan vooraf te bezinnen, is onvrij in de zin van een: