Questionmark Perception
Jun 18 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welke buurgetallen horen erbij?
- 914 -

Question

2
Welke buurgetallen horen erbij?
- 540 -

Question

3
Schrijf het volgende getal in cijfers: negenhonderdzesendertig.

Question

4
Hoe wordt 836 geschreven?

Question

5
Welk getal is het grootst?

Question

6
Welke buurgetallen horen erbij?
- 783 -

Question

7
Schrijf het volgende getal in cijfers: tweehonderdeenenzeventig.

Question

8
Hoe wordt 460 geschreven?

Question

9
Welk getal is het grootst?

Question

10
Schrijf het volgende getal in cijfers: zevenhonderdnegenenvijftig.