Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welk getal is het grootst?

Question

2
Welke buurgetallen horen erbij?
- 491 -

Question

3
Schrijf het volgende getal in cijfers: vijfhonderdzestig.

Question

4
Schrijf het volgende getal in cijfers: zevenhonderdnegenenvijftig.

Question

5
Schrijf het volgende getal in cijfers: zeshonderdvijfentwintig.

Question

6
Hoe wordt 381 geschreven?

Question

7
Welke buurgetallen horen erbij?
- 307 -

Question

8
Welk getal is het grootst?

Question

9
Hoe wordt 213 geschreven?

Question

10
Welke buurgetallen horen erbij?
- 652 -