Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welke buurgetallen horen erbij?
- 138 -

Question

2
Hoe wordt 460 geschreven?

Question

3
Schrijf het volgende getal in cijfers: vijfhonderdzestig.

Question

4
Welke buurgetallen horen erbij?
- 799 -

Question

5
Welke buurgetallen horen erbij?
- 279 -

Question

6
Welk getal is het grootst?

Question

7
Hoe wordt 942 geschreven?

Question

8
Schrijf het volgende getal in cijfers: vijfhonderdzeven.

Question

9
Schrijf het volgende getal in cijfers: achthonderdachtenveertig.

Question

10
Welk getal is het grootst?