Questionmark Perception
Jul 17 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Hoe wordt 381 geschreven?

Question

2
Schrijf het volgende getal in cijfers: achthonderdachtenveertig.

Question

3
Schrijf het volgende getal in cijfers: vierhonderdvierentachtig.

Question

4
Hoe wordt 836 geschreven?

Question

5
Welke buurgetallen horen erbij?
- 279 -

Question

6
Welke buurgetallen horen erbij?
- 138 -

Question

7
Schrijf het volgende getal in cijfers: negenhonderdzesendertig.

Question

8
Welk getal is het grootst?

Question

9
Welke buurgetallen horen erbij?
- 826 -

Question

10
Welk getal is het grootst?