Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Schrijf het volgende getal in cijfers: vijfhonderdzeven.

Question

2
Schrijf het volgende getal in cijfers: negenhonderdzesendertig.

Question

3
Schrijf het volgende getal in cijfers: achthonderdachtenveertig.

Question

4
Welke buurgetallen horen erbij?
- 799 -

Question

5
Welke buurgetallen horen erbij?
- 138 -

Question

6
Welke buurgetallen horen erbij?
- 307 -

Question

7
Hoe wordt 942 geschreven?

Question

8
Hoe wordt 109 geschreven?

Question

9
Welk getal is het grootst?

Question

10
Welk getal is het grootst?