Questionmark Perception
Oct 20 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welke buurgetallen horen erbij?
- 799 -

Question

2
Welk getal is het grootst?

Question

3
Schrijf het volgende getal in cijfers: honderddrieënnegentig.

Question

4
Schrijf het volgende getal in cijfers: zevenhonderdnegenenvijftig.

Question

5
Welke buurgetallen horen erbij?
- 540 -

Question

6
Schrijf het volgende getal in cijfers: negenhonderdzesendertig.

Question

7
Welke buurgetallen horen erbij?
- 279 -

Question

8
Welk getal is het grootst?

Question

9
Hoe wordt 528 geschreven?

Question

10
Hoe wordt 381 geschreven?