Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welk getal is het grootst?

Question

2
Schrijf het volgende getal in cijfers: tweehonderdeenenzeventig.

Question

3
Hoe wordt 381 geschreven?

Question

4
Welk getal is het grootst?

Question

5
Hoe wordt 836 geschreven?

Question

6
Welke buurgetallen horen erbij?
- 914 -

Question

7
Welke buurgetallen horen erbij?
- 491 -

Question

8
Schrijf het volgende getal in cijfers: vijfhonderdzestig.

Question

9
Schrijf het volgende getal in cijfers: zevenhonderdnegenenvijftig.

Question

10
Welke buurgetallen horen erbij?
- 138 -