Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welk getal is het grootst?

Question

2
Welke buurgetallen horen erbij?
- 279 -

Question

3
Hoe wordt 674 geschreven?

Question

4
Hoe wordt 836 geschreven?

Question

5
Schrijf het volgende getal in cijfers: honderddrieënnegentig.

Question

6
Welke buurgetallen horen erbij?
- 491 -

Question

7
Welk getal is het grootst?

Question

8
Schrijf het volgende getal in cijfers: tweehonderdeenenzeventig.

Question

9
Welke buurgetallen horen erbij?
- 914 -

Question

10
Schrijf het volgende getal in cijfers: vijfhonderdzestig.