Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Schrijf het volgende getal in cijfers: vierhonderdvierentachtig.

Question

2
Welke buurgetallen horen erbij?
- 826 -

Question

3
Welk getal is het grootst?

Question

4
Welke buurgetallen horen erbij?
- 799 -

Question

5
Schrijf het volgende getal in cijfers: driehonderdtweeënzestig.

Question

6
Schrijf het volgende getal in cijfers: honderddrieënnegentig.

Question

7
Welk getal is het grootst?

Question

8
Hoe wordt 942 geschreven?

Question

9
Hoe wordt 836 geschreven?

Question

10
Welke buurgetallen horen erbij?
- 652 -