Questionmark Perception
Oct 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Hoe wordt 213 geschreven?

Question

2
Schrijf het volgende getal in cijfers: tweehonderdeenenzeventig.

Question

3
Hoe wordt 674 geschreven?

Question

4
Schrijf het volgende getal in cijfers: honderddrieënnegentig.

Question

5
Welk getal is het grootst?

Question

6
Welk getal is het grootst?

Question

7
Schrijf het volgende getal in cijfers: vierhonderdvierentachtig.

Question

8
Welke buurgetallen horen erbij?
- 279 -

Question

9
Welke buurgetallen horen erbij?
- 540 -

Question

10
Welke buurgetallen horen erbij?
- 138 -