Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welke buurgetallen horen erbij?
- 826 -

Question

2
Hoe wordt 674 geschreven?

Question

3
Schrijf het volgende getal in cijfers: driehonderdtweeënzestig.

Question

4
Welke buurgetallen horen erbij?
- 491 -

Question

5
Hoe wordt 836 geschreven?

Question

6
Welk getal is het grootst?

Question

7
Schrijf het volgende getal in cijfers: honderddrieënnegentig.

Question

8
Schrijf het volgende getal in cijfers: vierhonderdvierentachtig.

Question

9
Welk getal is het grootst?

Question

10
Welke buurgetallen horen erbij?
- 799 -