Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
390 000 +
= 1 000 000

Question

2
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
882 000 +
= 1 000 000

Question

3
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
70 000 +
= 1 000 000

Question

4
Schrijf het getal in cijfers.
Honderdachtenveertigduizend driehonderdtwee├źnzeventig

Question

5
Schrijf het getal in cijfers.
Driehonderdachtduizend zeshonderdeenendertig

Question

6
Schrijf het getal op in cijfers.
Zevenhonderdelfduizend driehonderdzesenzestig

Question

7
Schrijf het getal in cijfers.
Achthonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdachtenzeventig

Question

8
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
560 000 +
= 1 000 000

Question

9
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
199 000 +
= 1 000 000

Question

10
Schrijf het getal op in cijfers.
Vijfhonderddrie├źntwintigduizend honderdachttien