Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Schrijf het getal in cijfers.
Zeshonderdnegenenzeventigduizend drieƫnvijftig

Question

2
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
882 000 +
= 1 000 000

Question

3
Schrijf het getal in cijfers.
Achthonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdachtenzeventig

Question

4
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
375 000 +
= 1 000 000

Question

5
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
854 000 +
= 1 000 000

Question

6
Schrijf het getal op in cijfers.
Zevenhonderdelfduizend driehonderdzesenzestig

Question

7
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
850 000 +
= 1 000 000

Question

8
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
560 000 +
= 1 000 000

Question

9
Schrijf het getal in cijfers.
Negenhonderdduizend zesenzeventig

Question

10
Schrijf het getal in cijfers.
Achthonderdeenenzestigduizend negenhonderddrie