Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
854 000 +
= 1 000 000

Question

2
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
560 000 +
= 1 000 000

Question

3
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
882 000 +
= 1 000 000

Question

4
Schrijf het getal in cijfers.
Vierhonderdnegenentachtigduizend vijf

Question

5
Schrijf het getal in cijfers.
Negenhonderdduizend zesenzeventig

Question

6
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
70 000 +
= 1 000 000

Question

7
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
234 000 +
= 1 000 000

Question

8
Schrijf het getal op in cijfers.
Zevenhonderdelfduizend driehonderdzesenzestig

Question

9
Schrijf het getal in cijfers.
Achthonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdachtenzeventig

Question

10
Schrijf het getal in cijfers.
Driehonderdachtduizend zeshonderdeenendertig