Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
234 000 +
= 1 000 000

Question

2
Schrijf het getal in cijfers.
Achthonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdachtenzeventig

Question

3
Schrijf het getal in cijfers.
Achthonderdeenenzestigduizend negenhonderddrie

Question

4
Schrijf het getal in cijfers.
Negenhonderdduizend zesenzeventig

Question

5
Schrijf het getal in cijfers.
Zeshonderdnegenenzeventigduizend drieƫnvijftig

Question

6
Schrijf het getal in cijfers.
Tweehonderdvijfentwintigduizend negenhonderdvijftien

Question

7
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
560 000 +
= 1 000 000

Question

8
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
740 000 +
= 1 000 000

Question

9
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
70 000 +
= 1 000 000

Question

10
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
850 000 +
= 1 000 000