Questionmark Perception
Jun 18 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Schrijf het getal in cijfers.
Negenhonderdduizend zesenzeventig

Question

2
Schrijf het getal in cijfers.
Achthonderdeenenzestigduizend negenhonderddrie

Question

3
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
740 000 +
= 1 000 000

Question

4
Schrijf het getal in cijfers.
Honderdachtenveertigduizend driehonderdtweeënzeventig

Question

5
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
234 000 +
= 1 000 000

Question

6
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
390 000 +
= 1 000 000

Question

7
Schrijf het getal in cijfers.
Vierhonderdnegenentachtigduizend vijf

Question

8
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
70 000 +
= 1 000 000

Question

9
Schrijf het getal in cijfers.
Zeshonderdnegenenzeventigduizend drieënvijftig

Question

10
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
850 000 +
= 1 000 000