Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Schrijf het getal op in cijfers.
Vijfhonderddrieëntwintigduizend honderdachttien

Question

2
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
390 000 +
= 1 000 000

Question

3
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
560 000 +
= 1 000 000

Question

4
Schrijf het getal in cijfers.
Driehonderdachtduizend zeshonderdeenendertig

Question

5
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
882 000 +
= 1 000 000

Question

6
Schrijf het getal in cijfers.
Achthonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdachtenzeventig

Question

7
Schrijf het getal in cijfers.
Honderdachtenveertigduizend driehonderdtweeënzeventig

Question

8
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
70 000 +
= 1 000 000

Question

9
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
740 000 +
= 1 000 000

Question

10
Schrijf het getal in cijfers.
Negenhonderdduizend zesenzeventig