Questionmark Perception
Jul 04 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 34 en 35 van je boek.
Zoek bij elke zin het goede plaatje.