Questionmark Perception
Dec 14 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 34 en 35 van je boek.
Zoek bij elke zin het goede plaatje.