Questionmark Perception
Jun 18 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De m. sphincter vesica staat onder invloed van het willekeurige zenuwstelsel.
De m. sphincter urethrae wordt bij het zindelijk worden getraind.
De volle urineblaas ligt preperitoneaal.
De urinewegen bestaan uit de nierkelken, het nierbekken en de ureter.
De lege urineblaas ligt retroperitoneaal.
Het grootste deel van de binnenwand van de urinewegen is bekleed met overgangsepitheel.
Question

2
Wat is van toepassing op het smaakzintuig? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Uit welke drie lagen bestaat de uteruswand van binnen naar buiten?

Question

4

Wat is de werking van FSH bij de man?
Question

5

Wat wordt bedoeld met hemostase?
Question

6
Wat gebeurt er als vasoconstrictie in het subpapillaire vaatnetwerk optreedt?
Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In het ruggenmerg ligt de grijze stof aan de buitenkant en de witte stof aan de binnenkant.
In de zijstrengen van de witte stof in het ruggenmerg verlopen axonen van de piramidebanen en de extrapiramidale banen.
Sensorische informatie vanuit de zintuigen verloopt via de voorstreng naar de hersenen.
De zijhoorns van het ruggenmerg bevatten de cellichamen van sympathische neuronen.
In de spinale ganglia liggen de cellichamen van de motorische neuronen.
De motorische voorhoorn bevat voornamelijk axonen die efferente informatie vervoeren.
Question

8

Wat is de rol van de hypothalamus bij de afgifte van ADH?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Welke spieren laten de schoudergordel ten opzichte van de romp bewegen?