Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Met de kunnen de lensbanden aangetrokken worden.
De plaats waar de N. opticus de oogbol verlaat wordt
genoemd.
Door ontspanning van de
wordt de doorsnede van de iris kleiner.
De achtergrond van het oog wordt
genoemd. Deze is bij het oogspiegelen zichtbaar.
De plaats van de retina waar zich uitsluitende kegeltjes bevinden, heet de

Door ontspanning van de
wordt de doorsnede van de pupil groter.
Question

2

Uit welk type neuronen bestaan de voorhoorns van het ruggenmerg hoofdzakelijk?
Question

3

Wat is van toepassing op (de werking van) het gele lichaam? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is de belangrijkste functie van het circulatiestelsel?
Question

7

Door welk kraakbeen wordt de adamsappel gevormd?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het grootste deel van de binnenwand van de urinewegen is bekleed met overgangsepitheel.
De lege urineblaas ligt retroperitoneaal.
De urinewegen bestaan uit de nierkelken, het nierbekken en de ureter.
De m. sphincter vesica staat onder invloed van het willekeurige zenuwstelsel.
De m. sphincter urethrae wordt bij het zindelijk worden getraind.
De volle urineblaas ligt preperitoneaal.
Question

9
Vul bij elk onderdeel het juiste begrip in. 

Question

10

Wat is het hymen?