Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Wat is de kleinste functionele eenheid van de lever?
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Maak de zinnen compleet. Vul in: piramidebanen of extrapiramidale banen.

zijn homolateraal afdalende banen.
zijn heterolateraal afdalende banen.
De
verzorgen de grove motoriek.
De fijne motoriek wordt verzorgd door de
.
treden aan de ene kant het ruggenmergsegment binnen en verlaten het ruggenmergsegment aan de andere kant.
Een groot deel van de
kruisen in de mediaanlijn nog voordat ze het ruggenmerg in gaan.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

7
Waar in het cerebrum komen de sensorische impulsen vanuit de huid aan?
Question

8

Welke spier is de antagonist van de m. erector spinae?
Question

9
Vul in: lager of hoger.


In urine is de glucoseconcentratie
dan in bloedplasma.
In bloedplasma is de urinezuurconcentratie
dan in urine.
In urine is de chlorideconcentratie
dan in bloedplasma.
In urine is de ureumconcentratie
dan in bloedplasma.
In bloedplasma is de fosfaatconcentratie
dan in urine.
In urine is de kaliumconcentratie
dan in bloedplasma.
Question

10

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?