Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De baard in de keel is een
De testis is een
De epididymis is een
Beharing in de schaamstreek is een
De prostaat is een
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Wat is van toepassing op melatonine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Welke kracht is verantwoordelijk voor de luchtinstroom bij de inspiratie?
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Na een eiwitrijke maaltijd ...

Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Zodra de bloeddruk stijgt, wordt renine aan het bloed afgegeven.
Onder invloed van angiotensine vindt vasodilatie van de arteriolen plaats.
Renine is een weefselhormoon.
Renine stimuleert de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine.
Angiotensine heeft een bloeddrukverhogend effect in het hele lichaam.
Question

10
Waar ligt de oorsprong van de arteriae coronariae?