Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wanneer begint eicelontwikkeling bij de vrouw?
Question

2

Wat is de rol van de hypothalamus bij de afgifte van ADH?
Question

3
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Hieronder staan enkele delen van het ademhalingsstelsel. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de neus en eindig bij de longen.

Question

6

Welke kracht is verantwoordelijk voor de luchtinstroom bij de inspiratie?
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Vul aan. Als je resusnegatief bent ...
Question

9

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

10

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De oesophagus ligt in het mediastinum dorsaal van de aorta descendens.
In de wand van de oesophagus is de muscularis onderontwikkeld.
De trachea ligt ventraal van de oesophagus.
In de oesophagus vindt geen vertering plaats.
De mucosa van de wand van de oesophagus bestaat uit niet-verhoornend plaveiselepitheel.
De gastro-oesofageale sfincter verhindert terugstromen van voedsel vanuit de maag naar de pharynx.