Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De braakreflex is een
De kniepeesreflex is een
De speekselreflex is een
Het corneareflex is een
De buikhuidreflex is een
De mictiereflex is een
De terugtrekreflex is een
De pupilreflex is een
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Renine stimuleert de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine.
Onder invloed van angiotensine vindt vasodilatie van de arteriolen plaats.
Renine is een weefselhormoon.
Zodra de bloeddruk stijgt, wordt renine aan het bloed afgegeven.
Angiotensine heeft een bloeddrukverhogend effect in het hele lichaam.
Question

5

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

6
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Rijpe botcellen worden genoemd.
Botweefsel wordt afgebroken door

Lange zuilen botweefsel worden
genoemd.
Botvormende bindweefselcellen heten
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Uit welk type epitheel bestaat het grootste deel van de mucosa van het spijsverteringskanaal?
Question

9

Wat is het verschil tussen sensorische input en motorische output bij de werking van het zenuwstelsel?
Question

10

Wat is de werking van FSH bij de man?