Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Het benige labyrint is gevuld met
Het
is het centrale deel van het benige labyrint en bevat twee zakvormige verwijdingen.
Het vliezige labyrint is gevuld met

De vloeistof rond de cilia van de sensoren in de sacculus en utriculus is verzwaard met

Draaiingen van het hoofd worden waargenomen met de

Afferente zenuwvezels vanuit het evenwichtsorgaan vormen de

De evenwichtszenuw verenigt zich samen met de
tot de N. octavus.
Question

3
Vul in: peptide of steroïd.

hormonen zijn vetachtige stoffen.
Geslachtshormonen zijn voorbeelden van
hormonen.
hormonen bestaan uit eiwitten.
De chemische structuur van
hormonen is verwant aan cholesterol.
hormonen binden aan membraanreceptoren van de doelwitcellen.
hormonen vormen in het cytoplasma hormoon-receptorcomplexen.
Voorbeelden van
hormonen zijn insuline en het groeihormoon.
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Welke hersenvliezen kom je van binnen naar buiten tegen?
Question

6
Wat is van toepassing op de werking van adrenaline? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Wat gebeurt er achtereenvolgens bij rustige expiratie? Begin bij de ontspanning van de ademhalingsspieren.

Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Hoe heet de zenuw die het strottenhoofd innerveert?
Question

10

Hoe is een triglyceride opgebouwd?