Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

2

Wat zijn de kenmerken van niet-specifieke immuniteit?
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Wat wordt bedoeld met essentiële aminozuren?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is van toepassing op de buikwandspieren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Waar in het lichaam bevinden zich temperatuurgevoelige sensoren?
Question

8

Wat is van toepassing op de bouw en functie van venen? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

9

Wat is niet van toepassing op een skeletspier? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Hoe wordt een bundel gemyeliniseerde axonen binnen het CZS genoemd?