Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wanneer je op tien tot vijftien centimeter afstand van je oog iets leest ...
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

3

Hoe heten de delen van het cerebrum die het mogelijk maken dat je tegelijkertijd kunt horen, zien, voelen, praten en lopen?
Question

4

Wat wordt bedoeld met essentiële aminozuren?
Question

5

Welk type bloedvaten kunnen door vasoconstrictie of vasodilatie bepalen hoeveel bloed een weefsel krijgt?
Question

6
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Een os tarsum is een
De patella is een
Een os carpum is een
De mandibula is een
De maxilla is een
Een vertebra is een
Het os hyoideum is een
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Wat is de functie van de epididymis?
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Traanvocht draagt bij tot het vochtig houden van de alveoli.
De bekleding van de gehele neusholte bestaat uit reukepitheel.
Zowel bij mond- als bij neusademhaling wordt de lucht verwarmd.
De neusbijholten zijn bekleed met slijmvlies.
De conchae zorgen voor oppervlaktevergroting.
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.