Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Döderleinbacillen zorgen voor een zwak basisch milieu in de vagina.
Het myometrium is de dunste laag van de uteruswand.
Er bestaat een open verbinding tussen het ovarium en het uitwendige milieu.
De portio is het in de vagina uitstekende deel van de cervix.
De bartholinklieren scheiden een zwak zuur vocht af.
Fimbriae vangen de uit het ovarium vrijgekomen eicel op.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is ultrafiltratie in de nieren?
Question

7

Wat is het verschil tussen sensorische input en motorische output bij de werking van het zenuwstelsel?
Question

8

Wat is de rol van de hypothalamus bij de afgifte van ADH?
Question

9
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.