Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke van de hier genoemde hormonen worden tot de weefselhormonen gerekend? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Wat is het verschil tussen de voorwaardelijke reflex en de onvoorwaardelijke reflex?
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Reuksensoren zijn ...
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Wat is van toepassing op (delen van) de dikke darm? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Wat is van toepassing op de werking van adrenaline? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

10

Waaruit bestaat de cortex van het cerebrum hoofdzakelijk?