Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is van toepassing op de buikwandspieren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

3

Welke van de hier genoemde delen horen niet bij de functionele niereenheid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Glycogeen wordt onder invloed van insuline afgebroken.
Insuline stimuleert de vorming van glycogeen.
Glycogeenopslag vindt voornamelijk in de lever plaats.
Bij toename van het glucagongehalte daalt de glucoseconcentratie in het bloed.
Als de bloedsuikerwaarde te laag is, neemt de glucagonproductie toe.
Insuline bevordert de glucoseopname in de cellen.
Question

5

Waar in de niereenheid vindt terugresorptie van de meeste glucose plaats?
Question

6

Hoe groot is het resorptieoppervlak van de dunne darm?
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

8

Vul in: hypothalamus of thalamus.

De homeostase in het lichaam wordt geregeld door de
.
De
vormt een schakelcentrum tussen het cerebrum en het cerebellum.
In de
wordt sensorische informatie doorgeschakeld naar het cerebrum.
In de
bevindt zich het dorstcentrum.
De suprachiasmatische kern ligt in de
.
De mediale zijde van linker en rechter
vormen de zijwanden van het derde hersenventrikel.
Question

9

Welke kracht is verantwoordelijk voor de luchtinstroom bij de inspiratie?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.