Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is de bijbehorende breuk bij 0,125?

Question

2
Welke zak appels is zwaarder?

Question

3
Al je boodschappen kosten € 22,78.
Wat betaal je als je met contant geld betaalt?

Question

4
Welke zak appels is zwaarder?

Question

5
Welk kommagetal hoort bij deze breuk: 1/10?

Question

6
Een tuin is 12 meter lang en 6,5 meter breed. Wat is de oppervlakte van de tuin?

Question

7
Vul het juiste antwoord in.

I Hoe vaak past € 0,20 in € 2?
keer
II Hoe vaak past € 0,05 in € 1?
keer
III Hoe vaak past € 0,50 in € 10?
keer
IV Hoe vaak past € 0,02 in € 2?
keer

Question

8
Welk kommagetal hoort bij deze breuk: 1/8?

Question

9
Waar of niet waar: 1/4 kg is zwaarder dan 1/2 kg.

Question

10
Welke zinnen zijn waar?