Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welk kommagetal hoort bij deze breuk: 1/8?

Question

2
Je maakt een stevige wandeltocht in de bergen van 7½ kilometer. Je doet er 5 uur over. Hoeveel kilometer heb je gemiddeld per uur gelopen?

Question

3
Welk deel van deze rechthoek is rood ingekleurd?
Er kunnen meerdere antwoorden juist zijn.

Question

4
Welke zak appels is zwaarder?

Question

5
Vul het juiste antwoord in.

I Hoe vaak past € 0,20 in € 2?
keer
II Hoe vaak past € 0,05 in € 1?
keer
III Hoe vaak past € 0,50 in € 10?
keer
IV Hoe vaak past € 0,02 in € 2?
keer

Question

6
Welk kommagetal hoort bij het vraagteken?Het getal
m.

Question

7
Wat is de bijbehorende breuk bij 0,125?

Question

8
's Ochtends is de temperatuur buiten 8,2 graden Celsius. Halverwege de dag geeft de thermometer 20,1 graden aan. Hoeveel graden is de temperatuur in de tussenliggende tijd gestegen?

graden Celsius

Question

9
Welk kommagetal hoort bij deze breuk: 1/10?

Question

10
Welk kommagetal hoort bij deze breuk: 1/5?