Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waar of niet waar: 1/5 liter is meer dan 1/4 liter.

Question

2
Welke zak appels is zwaarder?

Question

3
Een kabel van 2 meter wordt in vier gelijke stukken geknipt. Hoe lang wordt elk stuk?

Question

4
Al je boodschappen kosten € 22,78.
Wat betaal je als je met contant geld betaalt?

Question

5
Welke zinnen zijn waar?

Question

6
Wat is de bijbehorende breuk bij 0,9?

Question

7
's Ochtends is de temperatuur buiten 8,2 graden Celsius. Halverwege de dag geeft de thermometer 20,1 graden aan. Hoeveel graden is de temperatuur in de tussenliggende tijd gestegen?

graden Celsius

Question

8
Welke van de volgende breuken ligt het dichtst bij 0?

Question

9
In ieder pak zat 1 liter. Welk deel is opgedronken? Vul het juiste antwoord in.
pak A
deel is opgedronken.
pak B
deel is opgedronken.
pak C
deel is opgedronken.
pak D
deel is opgedronken.

Question

10
Welk deel van deze rechthoek is rood ingekleurd?
Er kunnen meerdere antwoorden juist zijn.