Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Er prachtige schelpen op het strand. (liggen vt)

Question

2
De stam van 'stoven' is

Question

3
Getal in cijfers of woorden? Vul de juiste schrijfwijze in.

Van
augustus wordt uitgebreid verslag gedaan op Nederland 2. (13 tot 29)

Question

4
Zet in het meervoud.

categorie =

Question

5
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

jullie hebben geantwoor

Question

6
Hoofdletter of niet?

Question

7
Geef de naam van het volgende leesteken.

" =

Question

8
Zet in de verleden tijd meervoud.
crossen -

Question

9
Schrijf in woorden.

3.000.080 =

Question

10
Waar komt de hoofdletter?

Het boek 'de kleine kapitein' wordt nog steeds veel gelezen.

Question

11
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

hij heeft betaal

Question

12
Krijgt voorbehoed+middel een tussen -s of niet?

Question

13
Wat is de juiste spelling?

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
Wat is de juiste spelling?

Question

16
Wat is de juiste spelling?

Question

17
Getal in cijfers of woorden? Vul de juiste schrijfwijze in.

Matthijs wint
in de loterij! (1.000.000)

Question

18
In welke tijd staat de volgende zin?
Arno en zijn vriendin zijn nu aan het opruimen.

Question

19
Hoofdletter of niet?

Question

20
Zet in het meervoud.

display =

Question

21
Wat is de juiste spelling?

Question

22
De samenstelling 'wetstaal' mag je met een streepje schrijven. Waarom is dat?

Question

23
Salim als de meester hem een complimentje geeft. (glunderen)

Question

24
Wat is de juiste spelling?

Question

25
komijn + kaas =

Question

26
Wat is de juiste spelling?

Question

27
Wat is de juiste spelling?

Question

28
Wat is het juiste meervoud?

wortel

Question

29
Voltooid deelwoord of niet?

verdiend

Question

30
Het infinitief van informeerde is