Questionmark Perception
May 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Het infinitief van grensde is

Question

2
Tara spaart autootjes, het liefst . (old + timer + modellen)

Question

3
Geef de naam van het volgende leesteken.

. =

Question

4
Kies de juiste meervoudsvorm.

barenswee

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Question

6
kip + ei =

Question

7
Jouke en Boaz hebben vroeger samen in het dorpshuis. (baseballen)

Question

8
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

wij zijn geslip

Question

9
Het infinitief van kefte is

Question

10
Streepje of niet?

Question

11
Wat is de juiste spelling?

118
ilometer per uur

Question

12
Voltooid deelwoord of niet?

sussen

Question

13
Wat is de juiste spelling?

Question

14
Zet in de verleden tijd.

ik
(pletten)

Question

15
schat + bout =

Question

16
Wat is de juiste spelling?

een
roject

Question

17
Schrijf in woorden.

2.715 =

Question

18
Wat is de juiste spelling?

Question

19
kiezelsteentje is een ...

Question

20
Hoofdletter of niet?

Question

21
Kies het juiste leesteken.

De opdracht sloeg erg aan
de kinderen willen er morgen meteen mee verder.

Question

22
Zet in het meervoud.

slee =

Question

23
Schrijf in woorden.

4 =

Question

24
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

25
Wanneer gebruik je altijd haakjes?

Question

26
'misvattingen' is een:

Question

27
Zet in het meervoud.

display =

Question

28
Wat is de juiste spelling?

Question

29
Niets Roel en Thomas ervan om op reis te gaan. (weerhouden)

Question

30
De stam van 'werken' is