Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat is de juiste spelling?

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
De vrijgezel. (kussen)

Question

4
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

5
Haar Spaans is als haar Frans.

Question

6
Wat is de juiste spelling?

Question

7
Zet in het meervoud.

airco =

Question

8
Hoe laat je broer op Schiphol? (landen)

Question

9
Getal in cijfers of woorden? Vul de juiste schrijfwijze in.

Naar de laatste aflevering van Friends keken
Amerikanen. (52.000.000)

Question

10
kip + ei =

Question

11
Krijgt het volgende werkwoord in de verleden tijd een klinkerverandering of niet?

gaan

Question

12
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
stompen -

Question

13
Krijgt haarverzorging+lijn een tussen -s of niet?

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
Toen alle dozen waren ingepakt, de verhuizers het meubilair in.  (laden vt)

Question

16
Maak het voltooid deelwoord.

spelden -

Question

17
Streepje of niet?

Question

18
Kies de juiste spelling.

Rowling woont met haar echtgenoot en
kinderen in de Schotse hoofdstad Edinburgh.

Question

19
De huisbaas stuurde een brief over de huursverhoging.

Question

20
Wat is de juiste spelling?

Question

21
Welke van de volgende woorden is een infinitief?

Question

22
Wat is de juiste spelling?

de
aal

Question

23
Hoofdletter of niet?

Question

24
De klassenfoto. (vergroten)

Question

25
Wat is de juiste spelling?

Question

26
Zet in het meervoud.

dahlia =

Question

27
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

28
Hoofdletter of niet?

Question

29
Wat is het juist gespelde meervoud?

Question

30
Vorig jaar Joshua voor het eerst. (snowboarden)