Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Hoe ziet een 'accent circonflexe' eruit?

Question

2
'bouwwerken' is een:

Question

3
Schrijf in woorden.

6 =

Question

4
De samenstelling 'bodyart' mag je met een streepje schrijven. Waarom is dat?

Question

5
Zet in de verleden tijd.

ik
(hechten)

Question

6
De juf zich tot de ouders. (wenden vt)

Question

7
Schrijf in woorden.

17.600 =

Question

8
Kies de juiste spelling.

provinci

Question

9
Wat is de juiste meervoudsvorm?

Question

10
Wat is de juiste spelling?

Question

11
Wat is de juiste spelling?

Question

12
Hoofdletter of niet?

Question

13
Voltooid deelwoord of niet?

ontwikkeld

Question

14
Jij de heg altijd erg netjes. (snoeien)

Question

15
Tussen -s of niet?

spelling + controle =

Question

16
Hoofdletter of niet?

Question

17
kiezelsteentje is een ...

Question

18
Geef de naam van het volgende leesteken.

ë =

Question

19
Jouke en Boaz hebben vroeger samen in het dorpshuis. (baseballen)

Question

20
Maak het voltooid deelwoord.

spatten - is

Question

21
Wat is de juiste meervoudsvorm?

Question

22
Schrijf in woorden.

89.412 =

Question

23
Wat is de juiste spelling?

Question

24
je dat pakketje vandaag nog weg? (zenden)

Question

25
Krijgt voorbehoed+middel een tussen -s of niet?

Question

26
Wat is de juiste spelling?

118
ilometer per uur

Question

27
Wat is de juiste spelling?

Question

28
Wat is de juiste spelling?

Question

29
Het meisje in het zachte hooi, maar bezeerde toch haar arm. (landen vt)

Question

30
Oran al toen hij pas 6 jaar oud was. (rock-'n-rollen)