Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

wij zijn geslip

Question

2
Zet in het meervoud.

industrie =

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Question

4
Er prachtige schelpen op het strand. (liggen vt)

Question

5
Tussen -s of niet?

zin + spelen =

Question

6
Wat is de juiste spelling?

Question

7
Kies de juiste spelling.

Schrijfster J.K. Rowling ontving een eredoctoraat van de Universiteit van Edinburgh, waar ze in
haar docentenopleiding afrondde.

Question

8
Wat is de juiste spelling?

de
aal

Question

9
Wat is de juiste spelling?

Question

10
Het meisje in het zachte hooi, maar bezeerde toch haar arm. (landen vt)

Question

11
Wat is de juiste spelling?

Question

12
Schrijf het volgende getal in woorden.

86.000.000 =

Question

13
Schrijf het volgende getal in woorden.

365 =

Question

14
In welke zin zijn de accenttekens juist geplaatst?

Question

15
Afgelopen winter heeft Danze een keer met haar familie. (bingoën)

Question

16
Wat is het juiste meervoud?

datum

Question

17
Hoofdletter of niet?

Question

18
'zoölogen' is een:

Question

19
Deze week staat er niets op de (toets+kalender) voor groep 5.

Question

20
Geef de naam van het volgende leesteken.

- =

Question

21
Wat is de juiste spelling?

Question

22
Krijgt het voltooid deelwoord een -d of een -t?

gegolf

Question

23
Hoofdletter of niet?

Question

24
je weer een beetje? (kalmeren)

Question

25
Tussen -s of niet?

varken + stal =

Question

26
Ian als de beste. (surfen)

Question

27
Maak het voltooid deelwoord.

waarderen -

Question

28
In het voorgezet onderwijs dat vaker in de tijd van de baas. (gebeuren)

Question

29
Kies de juiste verleden tijdsvorm.
kneuzen -

Question

30
Wat is het juiste meervoud?

didacticus