Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

ik heb geknik

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Schrijf in woorden.

450.233 =

Question

4
Tussen -s of niet?

varken + stal =

Question

5
Streepje of niet?

Question

6
Welke van de volgende woorden is een infinitief?

Question

7
In welke tijd staat de volgende zin?
Gisteren verdiende hij veel geld met een wijnproeverij.

Question

8
Wat is de juiste spelling?

Question

9
Hoofdletter of niet?

Question

10
Wat is de juiste meervoudsvorm?

Question

11
rood + kool =

Question

12
Schrijf het volgende getal in woorden.

70 =

Question

13
Waar moeten de hoofdletters staan?

Question

14
speelzaal is een ...

Question

15
Kies de juiste spelling.

provinci

Question

16
Walter Davidson bouwt in 1898 samen met de William Harley de eerste Harley-Davidson.

Question

17
champagne + roes =

Question

18
Maak het voltooid deelwoord.

zenden -

Question

19
Zet in de verleden tijd meervoud.
voetballen -

Question

20
Hoofdletter of niet?

Question

21
De foto. (ontwikkelen)

Question

22
Maak het voltooid deelwoord.

editen -

Question

23
Wat is de juiste spelling?

Question

24
Wat is de juiste spelling?

Question

25
Wat is de juiste spelling?

Question

26
Zet in de verleden tijd.

ik
(stranden)

Question

27
In welke tijd staat de volgende zin?
Loes en Suzanne gaan naar Aruba.

Question

28
Zet in de verleden tijd meervoud.
rugbyen -

Question

29
Wat is de juiste spelling?

Question

30
Wat is het juist gespelde meervoud?