Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1

Question

Waardoor kunnen de hersenen een zwakke prikkel van een sterke prikkel onderscheiden?