Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1

Question

Wat is van toepassing op enzymen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.