Questionmark Perception
Jul 04 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 28 en 29 van je boek.
Lees de zinnen hieronder.
Over welke stad gaan ze?
Kies het goede antwoord.