Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Ik geef hem een cd. Is ‘hem’ het meewerkend voorwerp?

Question

2
Het voorzetselvoorwerp in een actieve zin wordt onderwerp in de passieve zin.

Question

3
Hoort het voorzetsel in het voorzetselvoorwerp bij het werkwoord in de zin?

Question

4
Hij geeft haar een zoen. Is ‘een zoen’ het meewerkend voorwerp?

Question

5
Is het lijdend voorwerp een naamwoordelijk deel?

Question

6
Zij rekent op hem. ‘Op hem’ is een

Question

7
Het lijdend voorwerp in een actieve zin wordt onderwerp in de passieve zin.

Question

8
Een voorzetselvoorwerp begint met een

Question

9
Wat is een actieve zin?

Question

10
Ik geef hem een cd. ‘Hem’ is een

Question

11
Ik zie hem. ‘Hem’ is een

Question

12
Is het voorzetselvoorwerp van een actieve zin het onderwerp van de bijbehorende passieve zin?

Question

13
Je kunt altijd ‘aan’, ‘voor’ of ‘bij’ weglaten bij een voorwerp.

Question

14
Wat is een actieve zin?

Question

15
Ik wacht op hem. ‘Op hem’ is een