Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Is het voorzetselvoorwerp van een actieve zin het onderwerp van de bijbehorende passieve zin?

Question

2
Het lijdend voorwerp is altijd een naamwoordelijk zinsdeel.

Question

3
Wat is een actieve zin?

Question

4
Welke zinsdelen zijn correcte lijdende voorwerpen?

Question

5
Het meewerkend voorwerp begint altijd met een voorzetsel.

Question

6
Hij geeft een zoen aan haar. ‘Aan haar’ is een

Question

7
Wij denken aan jullie. ‘Aan jullie’ is een

Question

8
Hij wacht op haar. Is ‘op haar’ het voorzetselvoorwerp?

Question

9
Het voorzetsel in het voorzetselvoorwerp hoort bij het werkwoord in de zin.

Question

10
Het voorzetselvoorwerp in een actieve zin wordt onderwerp in de passieve zin.

Question

11
Een lijdend voorwerp in een actieve zin is het in de passieve zin.

Question

12
Welke zinsdelen zijn correcte lijdende voorwerpen?

Question

13
Wat is een actieve zin?

Question

14
Welke zinsdelen zijn correcte meewerkende voorwerpen?

Question

15
Veel werkwoorden hebben een bijbehorend