Questionmark Perception
Jul 04 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar deze kaart en naar bladzijde 48 en 49 in je boek.
Zoek bij elke letter op de kaart het goede plaatje.
Als je het niet weet, zoek je het op in de atlas.