Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
60 + 30 =

Question

2
3 + 3 =
13 + 3 =

Question

3
50 - 10 =

Question

4
16 - 8 =

Question

5
Wat is waar?

Question

6
90 + 1 =

Question

7
Hier ligt

eurocent.

Question

8
17 - 11 =

Question

9
Wat is waar?

Question

10
Welke vorm heeft het verkeersbord?