Questionmark Perception
Jun 19 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke van de hieronder genoemde functies kunnen niet door epitheel uitgeoefend worden?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

3
Cytostatica zijn stoffen die delende cellen remmen of stoppen in hun activiteit. Ze worden toegediend bij patiënten met een kwaadaardige tumor. Enkele celtypen in het lichaam van een volwassen mens zijn:

1 cellen in de stratum germinativum van de huid
2 neuronen in het centrale zenuwstelsel
3 erytrocyten in het bloed
4 epitheelcellen in de dunne darm.

Op welke van deze celtypen kunnen de cytostatica ook van invloed zijn?
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Wat is kenmerkend voor epitheel?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
In welke richting zwiepen de cilia in de luchtwegen slijm weg?
Question

7
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

8
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Question

9
Welke functie(s) kan steunweefsel hebben? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Vetweefsel vind je wel in onderhuids bindweefsel en rondom de nieren, maar niet rondom de andere buikorganen.
Vetweefsel in de handpalmen dient uitsluitend als warmte-isolator.
In gewrichtsbanden zit voornamelijk elastisch bindweefsel.
In de wand van arteriën zit vooral elastisch bindweefsel.
Een pees is voornamelijk opgebouwd uit collagene vezels en daardoor niet rekbaar.