Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat zijn chromosomen?

Question

2

Wat is het belangrijkste kenmerk van gameten?
Question

3
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
Question

5
Maak de juiste keuze. Vul de zin aan. <br /> <br />
Question

6
Kies uit elastisch kraakbeen, hyalien kraakbeen of vezelig kraakbeen.

Question

7
Wat is een functie van de celkern?
Question

8
Waardoor worden de eigenschappen van steunweefsel bepaald?
Question

9
Hieronder zie je drie soorten bindweefsel.
Kies het juiste antwoord.


afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.