Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is van toepassing op bloed?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De impulsrichting in de axon is van het zenuwcellichaam af.
Gliacellen zijn gespecialiseerde neuronen.
De myelineschede rond een axon wordt door het neuron zelf gevormd.
De dendrieten van zenuwcellen zijn omgeven door een myelineschede.
Een zenuwcel heeft meerdere dendrieten, maar slechts één axon.
Question

3
Sleep de juiste letter naar de juiste plaats.

a codon
b anticodon
c mRNA gaat vanuit de kern naar het cytoplasma
d het ribosoom loopt het mRNA af, waarbij nieuwe aminozuren aan de polypeptidenketen worden gehecht
e tRNA gaat weer terug om een nieuw aminozuur aan zich te hechten
f nieuw gevormd eiwit
g tRNA met een aminozuur
h tRNA hecht zich op het ribosoom even aan mRNA.
i losse aminozuren in het cytoplasma
j DNA in de kern dient als matrijs voor de opbouw van mRNA
k mRNA vastgehecht aan een ribosoom
Question

4
Welke functie(s) kan steunweefsel hebben? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Door ziekte verdwenen spiercellen kunnen uit ongedifferentieerde stamcellen bijgemaakt worden.
Alleen bloed- en botcellen kunnen in een volwassen mens vervangen worden.
Dekcellen kunnen bij verlies bijgemaakt worden.
Een kraakbeencel, een zaadcel en een zintuigcel zijn voorbeelden van cellen die niet meer kunnen delen.
Tot zenuwcellen gedifferentieerde cellen houden het vermogen om te delen.
Stamcellen houden het vermogen hun hele bestaan mitose uit te voeren.
Question

6
Hieronder zie je drie soorten bindweefsel.
Kies het juiste antwoord.


afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

7
De cel wisselt continu stoffen met zijn omgeving uit. Welke van de hieronder genoemde begrippen hebben betrekking op actief transport via de celmembraan?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Waaruit bestaat het grootste deel van de dermis?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.