Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Tot welke weefselsoort behoort een trilhaarcel?
Question

2

Uit welke weefsels bestaat een bot van buiten naar binnen?
Question

3

Waarin verschilt glad spierweefsel met dwarsgestreept spierweefsel?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De met lucht gevulde holten in het lichaam zijn bekleed met epitheel.
De binnenbekleding van het hart wordt endotheel genoemd.
Plaveiselepitheel kan zowel eenlagig als meerlagig zijn.
Het epitheel van klierbuizen wordt ook wel plaatepitheel genoemd.
Alleen klieren die hun secreet aan het milieu exterieur afgeven zijn epitheliale structuren.
Zowel exocriene als endocriene klieren zijn ontstaan uit epitheliale structuren.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
Question

6
Sleep de juiste letter naar de juiste plaats.

a codon
b anticodon
c mRNA gaat vanuit de kern naar het cytoplasma
d het ribosoom loopt het mRNA af, waarbij nieuwe aminozuren aan de polypeptidenketen worden gehecht
e tRNA gaat weer terug om een nieuw aminozuur aan zich te hechten
f nieuw gevormd eiwit
g tRNA met een aminozuur
h tRNA hecht zich op het ribosoom even aan mRNA.
i losse aminozuren in het cytoplasma
j DNA in de kern dient als matrijs voor de opbouw van mRNA
k mRNA vastgehecht aan een ribosoom
Question

7
Cytostatica zijn stoffen die delende cellen remmen of stoppen in hun activiteit. Ze worden toegediend bij patiƫnten met een kwaadaardige tumor. Enkele celtypen in het lichaam van een volwassen mens zijn:

1 cellen in de stratum germinativum van de huid
2 neuronen in het centrale zenuwstelsel
3 erytrocyten in het bloed
4 epitheelcellen in de dunne darm.

Op welke van deze celtypen kunnen de cytostatica ook van invloed zijn?
Question

8
Waarom wordt bloed tot de steunweefsel gerekend?
Question

9
Wat is een functie van de celkern?
Question

10
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.