Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is de betekenis van het hiernaast afgedrukte symbool?Question

2
Wat is de betekenis van het afgedrukte symbool?Question

3
Wat is de betekenis van het hiernaast afgedrukte symbool?Question

4
De betekenis van het vlampunt is:

Question

5
Ethanol kan in de open lucht door verdamping geen explosief mengsel vormen beneden:
chemiekaart ethanol

Question

6
Een werkplaats is 10 m lang, 8 m breed en 3,1 m hoog. Men laat 1 g ethanol verdampen. De concentratie wordt daardoor ongeveer:

chemiekaart ethanol

Question

7
Hoeveel koolmonoxide mag er een werkplaats van 10 m lang, 8 m breed en 3,1 m hoog aanwezig zijn:
chemiekaart koolmonoxide

Question

8
Een volumepercentage van 5% komt overeen met:

Question

9
Hoeveel koolmonoxide mag er een werkplaats van 20 m lang, 8 m breed en 3,1 m hoog aanwezig zijn:
chemiekaart koolmonoxide

Question

10
Tien jaar lang 40 uur per week werken in een omgeving met een gemiddelde geluidsbelasting van 95 dB(A) betekent voor 5 van de 10 mensen een gehoorverlies van:Question

11
Het aangegeven punt B in de gehoorverliesgrafiek betekent:

Question

12
Volgens de ARBO-wet mag je 8 uur per dag werken bij 80 dB(A). Elke drie dB meer levert een halvering van de toegestane werktijd op. Hoe lang mag je volgens de ARBO-wet per dag zonder gehoorbescherming werken in een omgeving met een geluidsbelasting van 95 dB(A).

Question

13
Als je twee uur per dag in een omgeving met een geluidsbelasting van 95 dB(A) moet werken zul je gehoorbescherming moeten dragen met een dempingsfactor van tenminste:

Question

14
Als je de gehele dag moet werken in een omgeving waarin de geluidsbelasting 93 dB(A) is heb je als gehoorbescherming minimaal nodig:

Question

15
De dichtheid van ethanol is 0,8 g/cm³. Als je 5 g ethanol afweegt heb je: