Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.
Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.
Question

2
Bekijk de afbeelding. Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

3
Maak de juiste keuze. Vul de zin aan. <br /> <br />
Question

4

Hieronder staan de lagen van de epidermis. Zet ze in de goede volgorde, begin bij de laag met de oudste cellen.

Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Rijpe botcellen worden genoemd.
Botweefsel wordt afgebroken door

Lange zuilen botweefsel worden
genoemd.
Botvormende bindweefselcellen heten
Question

9

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?
Question

10

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De epidermis heeft een eigen vascularisatie.
De huidlijsten zijn het gevolg van de dermale papillen.
Melanocyten zitten in de stratum basale.
De epidermis bestaat uit meerlagig plaveiselepitheel.
In de stratum granulosum vindt melaninevorming plaats.
De cellen in de stratum lucidum kunnen na huidbeschadiging tot deling overgaan.