Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke organen liggen in het mediastinum?

Question

2
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

3
Welke van de genoemde stelsels zijn vegetatieve orgaanstelsels?

Question

4
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het wervelkanaal omvat de zenuwen van het perifere zenuwstelsel.
Bij de vrouw liggen de geslachtsorganen in de bekkenholte.
De nieren, darmen, lever en urinewegen liggen in de buikholte.
Het hart en de longen liggen in de borstholte.
De ruimte tussen de longen heet het diafragma.
De schedelholte omvat het hele centrale zenuwstelsel.
Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Hieronder staan enkele delen van het ademhalingsstelsel. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de neus en eindig bij de longen.

Question

8

Welke epithelen zitten er tussen het lumen van de alveolus en het eraan grenzend bloedcapillair?
Question

9
De cel wisselt continu stoffen met zijn omgeving uit. Welke van de hieronder genoemde begrippen hebben betrekking op actief transport via de celmembraan?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

10
Welke functie(s) kan water in het lichaam hebben?