Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Bekijk de afbeelding. Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

2
Wat zijn intraperitoneale organen?
Question

3
Kies het juiste antwoord. <br> <br>
De kringspieren rond het oog bestaan uit
Spieren met een prikkelautomaat bestaan uit
In de biceps bevindt zich
In de longblaasjes bevindt zich
Spierweefsel dat snel contraheert, maar ook snel moe is, noem je
Onwillekeurige spieren zijn opgebouwd uit
Intercalaire schijven vind je in
De kringspieren in de wand van het darmkanaal bestaan uit
Question

4
Kies het juiste antwoord.
Question

5
Hieronder zie je drie soorten bindweefsel.
Kies het juiste antwoord.


afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

6
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

7
Hoeveel liter water zit er ongeveer in het lichaam van de standaardmens?

Question

8
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

9
De cel wisselt continu stoffen met zijn omgeving uit. Welke van de hieronder genoemde begrippen hebben betrekking op actief transport via de celmembraan?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

10
Tot welke weefselsoort behoort een trilhaarcel?