Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Cytostatica zijn stoffen die delende cellen remmen of stoppen in hun activiteit. Ze worden toegediend bij patiënten met een kwaadaardige tumor. Enkele celtypen in het lichaam van een volwassen mens zijn:

1 cellen in de stratum germinativum van de huid
2 neuronen in het centrale zenuwstelsel
3 erytrocyten in het bloed
4 epitheelcellen in de dunne darm.

Op welke van deze celtypen kunnen de cytostatica ook van invloed zijn?
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
In welke richting zwiepen de cilia in de luchtwegen slijm weg?
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Tot zenuwcellen gedifferentieerde cellen houden het vermogen om te delen.
Dekcellen kunnen bij verlies bijgemaakt worden.
Een kraakbeencel, een zaadcel en een zintuigcel zijn voorbeelden van cellen die niet meer kunnen delen.
Alleen bloed- en botcellen kunnen in een volwassen mens vervangen worden.
Stamcellen houden het vermogen hun hele bestaan mitose uit te voeren.
Door ziekte verdwenen spiercellen kunnen uit ongedifferentieerde stamcellen bijgemaakt worden.
Question

7

Waaruit bestaat het grootste deel van de dermis?
Question

8
Kies het juiste antwoord.
Question

9

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Een weefsel kan nooit meer dan één functie hebben.
Tot de hoofdgroepen van weefsels behoren dekweefsel, zenuwweefsel, klierweefsel en spierweefsel.
Een weefsel is een groep eenvormige cellen (eventueel met tussencelstof) die met elkaar een gemeenschappelijke functie uitoefenen.
De extracellulaire stoffen in een weefsel noem je tussencelstof.
Binnen één individu zijn de chromosomen van een spiercel gelijk aan die van een bindweefselcel.