Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

2

Welke epithelen zitten er tussen het lumen van de alveolus en het eraan grenzend bloedcapillair?
Question

3
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
In de hersenen wordt koolstofdioxide opgenomen in het bloed en zuurstof afgestaan aan de hersencellen.
In de longen wordt koolstofdioxide uit het u.m. opgenomen en aan het i.m. afgegeven.
De door de schildklier afgegeven hormonen worden door het darmkanaal naar de cellen vervoerd.
De afvalstoffen die het urinewegstelsel uitscheidt zijn onder andere ureum, zouten en koolstofdioxide.
Question

5
Uit welk type epitheel bestaat het grootste deel van de mucosa van het spijsverteringskanaal?
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Tot welke weefselsoort behoort een trilhaarcel?
Question

8
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.


Question

9
Wat is van toepassing op een sereus vlies? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Een orgaanstelsel bestaat uit meerdere organen.
Functiesystemen en orgaanstelsels vertegenwoordigen hetzelfde organisatieniveau binnen de functionele anatomie.
De nier is een voorbeeld van een orgaanstelsel.
Een orgaan kan maar uit één type weefsel bestaan.