Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Uit welk type epitheel bestaat het grootste deel van de mucosa van het spijsverteringskanaal?
Question

2
Wat verstaat men onder homeostase?
Question

3

Wat is geen functie van het urinewegstelsel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
Question

5
Wat is het hilum van een orgaan?
Question

6
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

7
Welke organen liggen in het mediastinum?

Question

8

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?
Question

9
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.