Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.

Question

2

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

3

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?
Question

4
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Osteonen bevinden zich in de
Botweefsel dat aan het periost grenst, heet
Bloedvormend weefsel bevindt zich in de
Epifysen van een pijpbeen bestaan voornamelijk uit
Haverskanalen bevinden zich in
Het botweefsel in de diafyse van een pijpbeen bestaat voornamelijk uit
Question

5
Wat zijn myofibrillen?
Question

6
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

7
Welke functie(s) kan steunweefsel hebben? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

 

Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De binnenbekleding van het hart wordt endotheel genoemd.
Zowel exocriene als endocriene klieren zijn ontstaan uit epitheliale structuren.
De met lucht gevulde holten in het lichaam zijn bekleed met epitheel.
Alleen klieren die hun secreet aan het milieu exterieur afgeven zijn epitheliale structuren.
Het epitheel van klierbuizen wordt ook wel plaatepitheel genoemd.
Plaveiselepitheel kan zowel eenlagig als meerlagig zijn.
Question

10
Kies het juiste antwoord. <br> <br>
De kringspieren rond het oog bestaan uit
Spieren met een prikkelautomaat bestaan uit
In de biceps bevindt zich
In de longblaasjes bevindt zich
Spierweefsel dat snel contraheert, maar ook snel moe is, noem je
Onwillekeurige spieren zijn opgebouwd uit
Intercalaire schijven vind je in
De kringspieren in de wand van het darmkanaal bestaan uit