Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is de functie van de meiose?
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

5

Welke epithelen zitten er tussen het lumen van de alveolus en het eraan grenzend bloedcapillair?
Question

6
Waarom wordt bloed tot de steunweefsel gerekend?
Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de substantia compacta zit rood beenmerg.
Alleen substantia compacta is uit osteonen opgebouwd, substantia spongiosa niet.
Botweefsel is een opslagplaats van calcium.
In de haverskanalen bevinden zich bloed- en lymfevaten.
De matrix van bot bestaat alleen uit kalkzouten en collagene vezels.
De kalkzouten in de intercellulaire ruimten tussen de botcellen zorgen zowel voor de stevigheid als voor de flexibiliteit van het botweefsel.
De koppen van pijpbeenderen bestaan alleen uit substantia compacta.
Question

8
Hoe is de zelfhandhaving van de mens mogelijk?
Question

9
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Welke van de genoemde stelsels zijn vegetatieve orgaanstelsels?