Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep de juiste letter naar de juiste plaats.

a codon
b anticodon
c mRNA gaat vanuit de kern naar het cytoplasma
d het ribosoom loopt het mRNA af, waarbij nieuwe aminozuren aan de polypeptidenketen worden gehecht
e tRNA gaat weer terug om een nieuw aminozuur aan zich te hechten
f nieuw gevormd eiwit
g tRNA met een aminozuur
h tRNA hecht zich op het ribosoom even aan mRNA.
i losse aminozuren in het cytoplasma
j DNA in de kern dient als matrijs voor de opbouw van mRNA
k mRNA vastgehecht aan een ribosoom
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De koppen van pijpbeenderen bestaan alleen uit substantia compacta.
Alleen substantia compacta is uit osteonen opgebouwd, substantia spongiosa niet.
In de substantia compacta zit rood beenmerg.
De matrix van bot bestaat alleen uit kalkzouten en collagene vezels.
De kalkzouten in de intercellulaire ruimten tussen de botcellen zorgen zowel voor de stevigheid als voor de flexibiliteit van het botweefsel.
Botweefsel is een opslagplaats van calcium.
In de haverskanalen bevinden zich bloed- en lymfevaten.
Question

3
Maak de juiste keuze. Vul de zin aan. <br> <br>
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De schedelholte omvat het hele centrale zenuwstelsel.
De ruimte tussen de longen heet het diafragma.
Het wervelkanaal omvat de zenuwen van het perifere zenuwstelsel.
Het hart en de longen liggen in de borstholte.
Bij de vrouw liggen de geslachtsorganen in de bekkenholte.
De nieren, darmen, lever en urinewegen liggen in de buikholte.
Question

5
Bekijk onderstaande afbeelding.


Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

6

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Wat is het hilum van een orgaan?
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In gewrichtsbanden zit voornamelijk elastisch bindweefsel.
Vetweefsel in de handpalmen dient uitsluitend als warmte-isolator.
In de wand van arteriën zit vooral elastisch bindweefsel.
Vetweefsel vind je wel in onderhuids bindweefsel en rondom de nieren, maar niet rondom de andere buikorganen.
Een pees is voornamelijk opgebouwd uit collagene vezels en daardoor niet rekbaar.
Question

10

Hieronder staan enkele stadia van de meiose I. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij 'chromatiden spiraliseren'.