Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waarom wordt bloed tot de steunweefsel gerekend?
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Alleen klieren die hun secreet aan het milieu exterieur afgeven zijn epitheliale structuren.
De met lucht gevulde holten in het lichaam zijn bekleed met epitheel.
De binnenbekleding van het hart wordt endotheel genoemd.
Plaveiselepitheel kan zowel eenlagig als meerlagig zijn.
Het epitheel van klierbuizen wordt ook wel plaatepitheel genoemd.
Zowel exocriene als endocriene klieren zijn ontstaan uit epitheliale structuren.
Question

3
Welke van de genoemde stelsels zijn vegetatieve orgaanstelsels?

Question

4

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?
Question

5
Cytostatica zijn stoffen die delende cellen remmen of stoppen in hun activiteit. Ze worden toegediend bij patiënten met een kwaadaardige tumor. Enkele celtypen in het lichaam van een volwassen mens zijn:

1 cellen in de stratum germinativum van de huid
2 neuronen in het centrale zenuwstelsel
3 erytrocyten in het bloed
4 epitheelcellen in de dunne darm.

Op welke van deze celtypen kunnen de cytostatica ook van invloed zijn?
Question

6
Maak de juiste keuze. Vul de zin aan. <br> <br>
Question

7
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Bloedvormend weefsel bevindt zich in de
Haverskanalen bevinden zich in
Het botweefsel in de diafyse van een pijpbeen bestaat voornamelijk uit
Epifysen van een pijpbeen bestaan voornamelijk uit
Osteonen bevinden zich in de
Botweefsel dat aan het periost grenst, heet
Question

8

Waaruit bestaat het grootste deel van de dermis?
Question

9
Wat is niet van toepassing op animale integratie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Uit welk type epitheel bestaat het grootste deel van de mucosa van het spijsverteringskanaal?