Questionmark Perception
Jun 19 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hieronder staan enkele stadia van de meiose I. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij 'chromatiden spiraliseren'. 
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

 

Question

3

Wat is het belangrijkste kenmerk van gameten?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het wervelkanaal omvat de zenuwen van het perifere zenuwstelsel.
Bij de vrouw liggen de geslachtsorganen in de bekkenholte.
Het hart en de longen liggen in de borstholte.
De schedelholte omvat het hele centrale zenuwstelsel.
De ruimte tussen de longen heet het diafragma.
De nieren, darmen, lever en urinewegen liggen in de buikholte.
Question

5
Uit welke structuren bestaat de thorax?

Question

6
Welke van de hier genoemde klieren is endocrien?
Question

7

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

8

Hieronder staan enkele delen van het ademhalingsstelsel. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de neus en eindig bij de longen.

Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De matrix van bot bestaat alleen uit kalkzouten en collagene vezels.
De koppen van pijpbeenderen bestaan alleen uit substantia compacta.
Botweefsel is een opslagplaats van calcium.
In de haverskanalen bevinden zich bloed- en lymfevaten.
Alleen substantia compacta is uit osteonen opgebouwd, substantia spongiosa niet.
De kalkzouten in de intercellulaire ruimten tussen de botcellen zorgen zowel voor de stevigheid als voor de flexibiliteit van het botweefsel.
In de substantia compacta zit rood beenmerg.
Question

10
Maak de juiste keuze. Vul de zin aan. <br> <br>